Løsningsforslag for WCAG 2.1

Her vil du finne eksempler og løsningsforslag for å møte hvert lovkrav i WCAG 2.1. Husk at det er flere måter å løse kravene på.