Hopp til hovedinnhold

Uheldige og feilaktige input via mus eller berøringsskjerm skal lettere kunne forhindres.

  Hva er kravet?

  2.5.2 Pekeravbrytelse.

  Hva bør jeg teste?

  Funksjonalitet som kan brukes ved hjelp enkel pekerinput, for eksempel med mus eller trykk med en finger på berøringsskjerm.

  Hva er forventet resultat?

  For funksjonalitet som kan betjenes med en enkelt peker, er minst én av følgende sann:

  • Ingen ned-hendelse: Funksjonalitet blir ikke aktivert eller satt i gang når pekeren trykkes ned (down-event). Eksempler på down-event er å trykke ned en knapp på musen eller å trykke på berøringsskjermen.
   • Kravet kan oppfylles ved å kun aktivere eller sette i gang funksjonalitet når brukeren slipper opp muspekeren eller løfter fingeren fra berøringsskjermen (up-event).
  • Avbryte eller angre: Når funksjonalitet blir aktivert eller satt i gang når pekeren slippes opp (up-event), finnes det en mekanisme for å angre funksjonen før den blir fullført eller det er mulig å angre funksjonen etter at den er gjennomført. Eksempler på up-event er at brukeren slipper musknappen eller løfter fingeren fra berøringsskjermen.
   • Funksjonalitet som aktiveres eller settes i gang når pekeren slippes opp, har en innebygd mulighet for å angre ved å flytte pekeren før de slipper knappen på musen. Tilsvarende gjelder for berøringsskjermer, der brukeren kan flytte fingeren vekk fra funksjonaliteten før de løfter fingeren.
   • Kompleks interaksjon, som for eksempel dra og slipp, øker behovet for å kunne avbryte eller angre. Dette kan løses ved å tilby dialogboks som lar brukeren bekrefte handlingen eller en angre-knapp. Alternativt kan brukeren avbryte handlingen ved å dra elementet tilbake dit det kom fra eller til et område som ikke tillater slipp. På denne måten blir handlingen nullet ut.
  • Opp-reversering: Funksjonalitet som blir aktivert eller satt i gang når pekeren trykkes ned (down-event), blir reversert når pekeren slippes opp (up-event).
  • Nødvendig: Det er nødvendig å aktivere eller sette i gang funksjonalitet med en ned-hendelse (down-event).

  Løsningsforslag for 2.5.2 Pekeravbrytelse

  Sikre at dra-og-slipp-handlinger kan avbrytes

  Eksempler:

  • Et nettsted viser en filkatalog. Filer kan plukkes opp og flyttes over et søppelbøtteikon. Når den hentede filen slippes utenfor dette målet, går den tilbake til den gamle posisjonen.
  • Et nettsted viser en filkatalog. Filer kan plukkes opp og flyttes over et søppelbøtteikon for å slette dem. Når den hentede filen slippes over søppelbøtten, ber en modal dialogboks brukeren om å bekrefte eller avbryte slettehandlingen.

  Bruk av innebygde kontroller for å sikre at funksjonalitet utløses på opp-hendelsen

  Eksempel 1: Bruk av en innebygd onclick-hendelse i JavaScript

  I JavaScript utløses innebygde onclick-hendelser på opp-hendelsen som standard.

  Eksempel 2: Bruk av en innebygd knapp eller lenke i HTML

  I HTML utløses innebygde <button> eller onclick-hendelser på opp-hendelsen som standard <a href ....>.

  Merk

  <button>-elementet gjør ikke noe på egen hånd (med mindre det er en del av en <form> og IKKE har <type="button">, i så fall sender det inn skjemaet).

  Eksempel 3: Bruke en innebygd knapp i iOS eller Android

  I innebygde knapper i iOS og Android utløses onclick-hendelser på opp-hendelsen som standard.

  Eksempel på feil

  For funksjonalitet som brukes med enkel pekerinput, der det ikke er nødvendig å aktivere eller sette i gang funksjonalitet med en ned-hendelse, er det ikke mulig å gjøre en av følgende:

  • Ingen ned-hendelse.
  • Mulig å angre.
  • Opp-reversering.

  Kommentar

  Suksesskriteriet gjelder kun nettinnhold som tolker pekerbevegelser. Kravet gjelder ikke pekerbevegelser som blir brukt for å betjene nettleseren eller hjelpemidler.