For å sikre at nettløsninger og automater kan brukes av alle, fører Digitaliseringsdirektoratet tilsyn med virksomheter i privat og offentlig sektor for å sjekke om de følger regelverket.

Tilsyn

For å sikre at nettløsninger og automater kan brukes av alle, fører Digitaliseringsdirektoratet tilsyn med virksomheter i privat og offentlig sektor for å sjekke om de følger regelverket.

Kvinne med lilla genser står og holder et nettbrett