Hopp til hovedinnhold

E-læringskurs om universell utforming av nettinnhold

Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, bilder eller video? Kurset gir svar på hvorfor du og din virksomhet må jobbe med universell utforming og er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle.

Kurset finnes i en kortversjon og en lengre versjon for nettredaktøren, som har mer ansvar for hele løsningen. Du finner begge versjonene på Læringsplattformen til Digdir og de er gratis å bruke.

Kurset gjelder fremdeles fullt ut for privat sektor, men det er ikke oppdatert etter innføringen av webdirektivet for offentlig sektor. Vi har ikke hatt anledning til å lage et nytt kurs. Mange synes det er nyttig likevel, så vi har derfor latt det ligge ute.

Lager du digitale tjenester på nett?

Gjennom eksempler, videosnutter og oppgaveløsning, ønsker vi å gjøre det enklere å komme i gang med universell utforming (uu). Du kan ta hele kurset eller bruke det som oppslagsverk.

Introduksjon til e-læringskurset om universell utforming av nettinnhold