Hopp til hovedinnhold

Fremtidige regelverk og krav

Norge er videre i prosess med å innlemme EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA) i nasjonalt regelverk. Regelverket skal tre i kraft i juni 2025.

Norge er videre i prosess med å innlemme EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA) i nasjonalt regelverk. Regelverket skal tre i kraft i juni 2025.