Hopp til hovudinnhald

Tilsynsstrategi 2021-2024

Vår visjon er eit samfunn utan digitale barrierar. Visjonen speglar ei framtid utan diskriminering, med lik samfunnsdeltaking for alle innbyggarane i Noreg og der universell utforming er med i all digital utvikling. Målet er å fremme inkludering og motverke digitalt utanforskap. Fram mot 2024 vil tilsynet jobbe for å realisere tre hovudmål.

Vår visjon er eit samfunn utan digitale barrierar. Visjonen speglar ei framtid utan diskriminering, med lik samfunnsdeltaking for alle innbyggarane i Noreg og der universell utforming er med i all digital utvikling. Målet er å fremme inkludering og motverke digitalt utanforskap. Fram mot 2024 vil tilsynet jobbe for å realisere tre hovudmål.