Dokumenter

Word-dokumenter, ODF-dokumenter og PDF-dokumenter som er en del av en nettløsning skal også overholde kravene til universell utforming. Poenget er at informasjonen på nettstedet skal finnes i en tilgjengelig versjon slik at de som bruker hjelpemidler kan forstå innholdet i dokumentene. Informasjon som du publiserer på nettet bør som hovedregel legges ut i HTML.

Mann i oransje genser står holder et papir med tekst og paragrafsymbol

Løsningsforslag for dokumenter: