Hopp til hovedinnhold

Dokumenter

Hovedregelen er at dokumenter i en nettløsning skal være universelt utformet.

Mann i oransje genser står holder frem et papir med tekst

Word-dokumenter, ODF-dokumenter og PDF-dokumenter som er en del av en nettløsning skal i utgangspunktet også overholde kravene til universell utforming.

Det sentrale er at informasjonen på nettstedet skal finnes i en tilgjengelig versjon slik at de som bruker hjelpemidler kan forstå innholdet i dokumentene.

Informasjon som du publiserer på nett bør som hovedregel legges ut i HTML.

Dokumentformater publisert før 1. februar 2022 er unntatt fra kravene til universell utforming dersom de ikke er nødvendig for en aktiv administrativ prosess.

Løsningsforslag for dokumenter: