Hopp til hovedinnhold

Dokumenter

Hovedregelen er at dokumenter i en nettløsning skal være universelt utformet.

Word-dokumenter, ODF-dokumenter og PDF-dokumenter som er en del av en nettløsning skal i utgangspunktet også overholde kravene til universell utforming.

Det sentrale er at informasjonen på nettstedet skal finnes i en tilgjengelig versjon slik at de som bruker hjelpemidler kan forstå innholdet i dokumentene.

Informasjon som du publiserer på nett bør som hovedregel legges ut i HTML.

Dokumentformater publisert før 1. februar 2022 er unntatt fra kravene til universell utforming dersom de ikke er nødvendig for en aktiv administrativ prosess.

Her kan du lese mer om universelt utformede dokumenter for langtidslagring.

Løsningsforslag for dokumenter: