Hopp til hovudinnhald

Om oss

Tilsynet for universell utforming av ikt har ansvar for å følgje opp forskrift om universell utforming av ikt-løysingar, knytt til likestillings- og diskrimineringslova.

Tilsynet for universell utforming av ikt har ansvar for å følgje opp forskrift om universell utforming av ikt-løysingar, knytt til likestillings- og diskrimineringslova.