Universell utforming i ikt-anskaffingar

Det er alltid enklare å gjere ei nettløysing universelt utforma frå starten, framfor å rette feil i etterkant. I denne seminarrekkja gir vi ei innføring i korleis ein gjennom anskaffinga sikrar at krava til uu er oppfylte når de kjøper ei løysing frå ein ekstern leverandør. Det er ikkje eit kurs i anskaffingar.

Dette nettseminaret handlar om anskaffing av ikt-løysingar, med fokus på universell utforming.

Seminaret er delt inn i fem sekvensar:

  • Kartlegging av behov.
  • Forankring.
  • Korleis stille krav.
  • Gjennomføre konkurransen.
  • Akseptansetesting, drifting og vidareutvikling.

Videoane under tek føre seg kvar av desse sekvensane. Videoane er teksta, og du kan slå på teksting i avspelingsruta.

1 Intro og kartlegging av behov

2 Forankring av kvifor uu

3 Korleis stille krav

4 Gjennomføring av konkurransen

5 Akseptansetest, drift og vidareutvikling