Hopp til hovudinnhald

Universell utforming i ikt-anskaffingar

Det er alltid enklare å gjere ei nettløysing universelt utforma frå starten, framfor å rette feil i etterkant. I dette webinaret gir vi ei innføring i korleis ein gjennom anskaffinga sikrar at krava til uu er oppfylte når du kjøper ei løysing frå ein ekstern leverandør. Dette er ikkje eit kurs i anskaffingar.

Dette webinaret handlar om anskaffing av ikt-løysingar, med vekt på universell utforming.

Webinaret er delt inn i fem sekvensar:

  • Kartlegging av behov.
  • Forankring.
  • Korleis stille krav.
  • Gjennomføre konkurransen.
  • Akseptansetesting, drifting og vidareutvikling.

Videoane under tek føre seg kvar av desse sekvensane. Videoane er teksta, og du kan slå på teksting i avspelingsruta.

1 Intro og kartlegging av behov

2 Forankring av kvifor uu

3 Korleis stille krav

4 Gjennomføring av konkurransen

5 Akseptansetest, drift og vidareutvikling