Hopp til hovedinnhold
26. mai 2021

Tilsynet for universell utforming av ikt har gjennomført sine første kontroller i utdanningssektoren. Vi var til stede under nasjonalt webinar om inkluderende læringsmiljø arrangert av Universell. Der delte vi informasjon om tilsynsprosessen og våre foreløpige inntrykk.

Årets satsingsområde for tilsynet er virksomheter i skole- og utdanningssektoren, og omfatter alle utdanningstrinn. Bakgrunnen for at vi har valgt utdanningssektoren er at sektoren tilbyr tjenester som er viktig for veldig mange brukere. Statusmåling gjort i 2018 tilsa at det burde gjøres kontroll. Dette gikk igjen i Proba-rapporten fra 2020.
Samtidig gjør Covid-19-situasjonen at mange brukere har digital undervisning og digital eksamen.

Universell arrangerte 25.-26. mai 2021 et nasjonalt webinar om inkludering i høyere utdanning. Målgruppen var ansatte i høyere utdanning med arbeidsområder innen inkludering, læringsmiljø, universell utforming og tilrettelegging. Seminaret var gratis og inntil 500 deltagere kunne følge arrangementet.

Universell inviterte oss til å holde et innlegg om tilsynene som er gjennomført i utdanningssektoren. Vi fortalte hva som menes med et risikostyrt tilsyn og hvordan de ulike sektorene og virksomhetene velges ut. Vi ga en kort innføring i tilsynsmetodikken vår og presenterte feil som ofte går igjen ved våre kontroller. Her viste vi til at feil som ofte går igjen er knyttet til kontrast, ikke-tekstlig innhold og skjema.

Universell spurte også hvilke råd utdanningssektoren kunne ta med seg basert på de to kontrollene som er gjennomført til nå.

Rådene vi gav var at sektoren burde skaffe oversikt over egne nettsider. Det å inkludere ressurspersoner i virksomhetene, samtidig som man sikrer lederforankring er viktig for at man skal få en helhetlig tilnærming til universell utforming av ikt. Vi poengterte at det er virksomhetene som leverer en tjeneste til brukerne som er ansvarlige for at løsningen de bruker er universelt utformet. Dette gjelder selv om man kjøper en tjeneste fra en tredjepart.

Brukertester og et godt samarbeid med brukerorganisasjonene gir også gode løsninger slik at tilgang og informasjon kan tilegnes for alle på likeverdige måter.

Se gjerne våre løsningsforslag og les mer om hvordan vi gjennomfører tilsyn.

Ansatt Tom D. Nesvåg
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Tom Debu Nesvåg

Tom D. Nesvåg er jurist i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet.

Forfatter

Ansatt Tom D. Nesvåg
Tom Debu Nesvåg
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Skriv ny kommentar

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
9 + 3 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.