Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 2.5.2 Pekeravbrytelse (Nivå A)

KORT FORTALT: Uheldige og feilaktige input via mus eller berøringsskjerm skal lettere kunne forhindres.

For funksjonalitet som kan betjenes med en enkelt pekerbevegelse, gjelder minst ett av følgende punkter:

  • Ingen trykkhandling: Trykkhandlingen for pekerbevegelsen brukes ikke til å utføre noen del av funksjonen.
  • Avbryte eller angre: Funksjonen utføres på slipphandlingen, og det finnes en mekanisme for å avbryte funksjonen før den utføres, eller for å angre funksjonen etter at den er utført.
  • Slipphandling medfører reversering: Slipphandlingen opphever resultatet av den foregående trykkhandlingen.
  • Avgjørende: Det er avgjørende å utføre funksjonen på trykkhandlingen.

Formål

Formålet med suksesskriteriet er å gjøre det lettere for brukere å forhindre feil input via et pekergrensesnitt, som for eksempel mus eller berøringsskjerm.

Kravet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt syn
  • personer med nedsatt håndfunksjon
  • personer med nedsatt kognisjon

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Kravet omfatter funksjonalitet som brukes med enkel pekerinput, for eksempel klikk med mus eller trykk med en finger på berøringsskjerm.

Unntak

Funksjonalitet som ikke brukes med enkel pekerinput.

Funksjonalitet der det er nødvendig å aktivere eller sette i gang funksjonalitet med en ned-hendelse (down-event), for eksempel en tastaturemulator.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: