2.5.2 Pekeravbrytelse (Nivå A)

KORT FORTALT: Uheldige og feilaktige input via mus eller berøringsskjerm skal lettere kunne forhindres.

For funksjonalitet som kan betjenes med en enkelt peker, gjelder minst ett av følgende punkt:

 • Ingen ned-hendelse (down-event): Pekerens ned-hendelse er ikke brukt for å utføre noen del av funksjonen.
 • Avbryte eller angre: Funksjonen fullføres på opp-hendelsen (upevent), og det finnes en mekanisme for å avbryte funksjonen før den fullføres eller for å angre funksjonen etter at den er fullført.
 • Opp-reversering: Opp-hendelsen reverserer resultatet av den foregående ned-hendelsen.
 • Nødvendig: Det er nødvendig å fullføre funksjonen på nedhendelsen.

Merk: Funksjoner som etterligner et tastatur eller talltastatur, anses som nødvendige.

Merk: Dette kravet gjelder webinnhold som tolker pekerbevegelser (det vil si at dette kravet gjelder ikke handlinger som blir brukt for å betjene brukeragenten eller kompenserende teknologi).

Dette er en uoffisell oversettelse av suksesskriteriet. Original tekst på engelsk finner du på W3Cs nettsider.

Formål

WCAG 2.1

Dette er et framtidig krav og gjelder ikke per i dag. Kravet trer først i kraft med innføringen av WAD.

Formålet med suksesskriteriet er å gjøre det lettere for brukere å forhindre feil input via et pekergrensesnitt, som for eksempel mus eller berøringsskjerm.

Kravet er spesielt ment å ivareta

 • personer med nedsatt syn
 • personer med nedsatt håndfunksjon
 • personer med nedsatt kognisjon

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Kravet omfatter funksjonalitet som brukes med enkel pekerinput, for eksempel klikk med mus eller trykk med en finger på berøringsskjerm.

Unntak

Funksjonalitet som ikke brukes med enkel pekerinput.

Funksjonalitet der det er nødvendig å aktivere eller sette i gang funksjonalitet med en ned-hendelse (down-event), for eksempel en tastaturemulator.

Eksempel på samsvar

For funksjonalitet som brukes med enkel pekerinput er det mulig med minst en av følgende:

Ingen ned-hendelse: Funksjonalitet blir ikke aktivert eller satt i gang når pekeren trykkes ned (down-event). Eksempler på down-event er å trykke ned en knapp på musen eller å trykke på berøringsskjermen.

 • Kravet kan oppfylles ved å kun aktivere eller sette i gang funksjonalitet når brukeren slipper opp muspekeren eller løfter fingeren fra berøringsskjermen (up-event).

Avbryte eller angre: Når funksjonalitet blir aktivert eller satt i gang når pekeren slippes opp (up-event), finnes det en mekanisme for å angre funksjonen før den blir fullført eller det er mulig å angre funksjonen etter at den er gjennomført. Eksempler på up-event er at brukeren slipper musknappen eller løfter fingeren fra berøringsskjermen.

 • Funksjonalitet som aktiveres eller settes i gang når pekeren slippes opp, har en innebygd mulighet for å angre ved å flytte pekeren før de slipper knappen på musen. Tilsvarende gjelder for berøringsskjermer, der brukeren kan flytte fingeren vekk fra funksjonaliteten før de løfter fingeren.
 • Kompleks interaksjon, som for eksempel dra og slipp, øker behovet for å kunne avbryte eller angre. Dette kan løses ved å tilby dialogboks som lar brukeren bekrefte handlingen eller en angre-knapp. Alternativt kan brukeren avbryte handlingen ved å dra elementet tilbake dit det kom fra eller til et område som ikke tillater slipp. På denne måten blir handlingen nullet ut.

Opp-reversering: Funksjonalitet som blir aktivert eller satt i gang når pekeren trykkes ned (down-event), blir reversert når pekeren slippes opp (up-event).

 • Eksempler på dette er innhold som kommer til syne ved klikk, men som forsvinner når brukeren slipper opp museknappen.

Nødvendig: Det er nødvendig å aktivere eller sette i gang funksjonalitet med en ned-hendelse (down-event).

 • Eksempler på dette er tastaturemulatorer, klikk på talltastatur og piano-emulatorer.

Eksempel på feil

For funksjonalitet som brukes med enkel pekerinput, der det ikke er nødvendig å aktivere eller sette i gang funksjonalitet med en ned-hendelse, er det ikke mulig å gjøre en av følgende:

 • Ingen ned-hendelse
 • Mulig å angre
 • Opp-reversering

Kommentar

Suksesskriteriet gjelder kun webinnhold som tolker pekerbevegelser. Kravet gjelder ikke pekerbevegelser som blir brukt for å betjene nettleseren eller hjelpemidler.