Hopp til hovedinnhold

For sider som medfører juridiske forpliktelser må det være mulig å kunne angre, kontrollere eller bekrefte dataene som sendes inn.

  Hva er kravet?

  3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil).

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter.

  1. Enten skal brukeren kunne gjennomgå og endre før innsending, ved at de får
   • oppfordring om å gjennomgå informasjonen som er lagt inn, eller
   • mulighet til å endre all informasjon før innsending
  2. Ellers skal brukeren kunne angre etter innsending av skjema med viktige formål, ved at de får
   • krav om å bekrefte at informasjonen er korrekt, eller
   • får beskjed om hvordan de kan angre innsending av skjemaet og det lar seg gjøre å angre innsendingen

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter:

  1. Enten skal brukeren kunne bekrefte sletting av lagret informasjon fra skjema med viktige formål, vet at de får krav om å bekrefte at de har til formål å slette informasjonen.
  2. Ellers skal brukeren kunne angre etter sletting av lagret informasjon fra skjema med viktige formål, ved at det etter innsending er mulig å angre slettingen.

  Løsningsforslag for 3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil)

  Finansielle og juridiske skjema

  Skjema med finansielle eller juridiske formål, for eksempel kjøp i nettbutikk, signering av avtaler eller betaling i nettbank, har strengere krav til funksjonaliteten. Det samme gjelder dersom skjemaet endrer eller sletter brukerdata.

  I slike skjema skal brukerne ha mulighet til å enten kontrollere at oppgitt informasjon er korrekt, mulighet til å rette opp feil før innsending, eller mulighet til å angre eller reversere innsendingen eller slettingen. Hensikten med dette er å forhindre tap av store datamengder, som å slette en hel fil, eller unngå å sende inn eller lagre utfylling av et helt skjema. Dette er ekstra viktig i apper, da liten skjerm, berøringsskjerm og ulike lys- og værforhold kan øke risikoen for at brukerne gjør feil ved utfyllingen.

  Personer som bruker hjelpemidler som for eksempel skjermleser (evt. Personer med nedsatt kognisjon, motorikk eller syn) drar ekstra nytte av å kunne kontrollere, rette eller reversere inndata, da risikoen for å gjøre feil øker ytterligere ved bruk av hjelpemidler. Det kan også nevnes at disse brukerne i stor grad bruker mobile enheter på grunn av de innebygde tilgjengelighetsfunksjonene i enhetene, som igjen gjør det ekstra viktig å passe på dette ved utvikling av apper.

  Reversere innsending

  Brukeren må få beskjed om at innsending eller sletting av data kan reverseres eller angres. Dette kan for eksempel være knyttet til en mekanisme, som en knapp, med ledetekst «Avbestill», «Kanseller», «Ring oss for å avbestille», «Angre sletting», «Gjenopprett» eller lignende. Brukeren må også få informasjon om hvilket tidsrom innsendingen eller slettingen må reverseres eller angres, for eksempel innen 24 timer, og de må få informasjon om hvordan de kan reversere eller angre innsendingen eller slettingen.

  Det er ikke konkrete krav til hvordan innsendingen eller slettingen må angres eller reverseres, og det kan for eksempel gjøres ved hjelp av en enkel mekanisme på nettsiden, via en henvendelse på e-post eller over telefon.

  Kontrollere og korrigere informasjon

  I tilfeller der nettsiden kontrollerer om det finnes, og avdekker inndatafeil, får brukeren beskjed om dette, og mulighet til å rette opp feilene før innsending.

  Bekrefte og korrigere før innsending

  Før innsending skal brukeren ha mulighet til å bekrefte at informasjonen som er gitt i skjemaet er korrekt. Dette kan gjøres på flere måter:

  • I et skjema som kun går over én enkeltside, kan brukeren navigere mellom spørsmålene/ inndatafeltene, og se over og eventuelt redigere før de sender inn.
  • I et skjema som går over flere sider kan brukeren enten
   • bla fritt mellom sidene i skjemaet, slik at de kan se over og eventuelt redigere svarene på spørsmålene/ i inndatafeltene før de sender inn, eller
   • få en samlet oppsummering av all informasjon de har gitt i skjemaet slik at de kan se over, og tilgang til en mekanisme så de kan endre svarene før de sender inn.

  I alle tilfellene, har skjemaet en obligatorisk mekanisme for å bekrefte informasjonen før innsending, og denne mekanismen er separat fra mekanismen for å sende inn skjemaet.

  Eksempel

  En nettbank tilbyr flere steg for å gjennomføre en betaling mellom to kontoer:

  1. Velg hvilken konto det skal betales fra
  2. Skriv inn kontonummer til konto det skal betales til
  3. Oppgi beløp
  4. Velg betalingsdato

  Når alle feltene er fylt ut, får brukeren en oppsummering av informasjonen de har fylt inn, og kan enten velge å gjennomføre eller avbryte betalingen.