Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil, Nivå AA)

KORT FORTALT: For sider som medfører juridiske forpliktelser må det være mulig å kunne angre, kontrollere eller bekrefte dataene som sendes inn.

For websider som medfører juridiske forpliktelser eller krever økonomiske transaksjoner fra brukeren, som endrer eller sletter brukerstyrte data i datalagringssystemer, eller som sender svar på tester utført av brukeren, gjelder minst ett av følgende punkter:

  1. Reverserbarhet: Sendeprosesser kan reverseres.
  2. Kontroll: Det kontrolleres om data som angis av brukeren, inneholder inndatafeil, og brukeren gis mulighet til å rette opp eventuelle feil.
  3. Bekreftelse: Det finnes en mekanisme for gjennomgang, bekreftelse og oppretting av informasjon før den sendes.

    Løsningsforslag og eksempler

    Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

    Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.