Hopp til hovedinnhold

Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.

  Hva er kravet?

  2.4.4 Formål med lenke.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter.

  Lenker som inneholder tekst oppfyller kravet dersom én av følgende er oppfylt:

  • Lenketeksten alene gir informasjon om formålet med lenken.
  • Lenketeksten sammen med programmeringsmessig bestemt kontekst, gir informasjon om formålet med lenken.

  Vi gjør en skjønnsmessig vurdering av om lenketeksten gir informasjon om lenkemålet. Vi krever ikke at lenkemålet er presist skrevet.

  Løsningsforslag for 2.4.4 Formål med lenke

  Gode lenketekster

  Formålet med hver lenke skal kunne fastslås ut fra bare selve lenken eller ut fra lenketeksten kombinert med programmeringsmessig bestemt lenkekontekst. Unntaket er hvis formålet med lenken ville vært flertydig for alle brukere.

  Hva som er tilstrekkelig kontekst for lenkebeskrivelsen kan ofte være vanskelig å avgjøre. Dessuten er det brukere som ikke har mulighet til å se konteksten, for eksempel svaksynte som benytter kraftig forstørring. Det vil derfor være en fordel dersom du fokuserer på selve lenketeksten, slik at denne alltid blir fullt beskrivende for lenkens mål.

  Generiske lenketekster som “Les mer“ og “Klikk her“ bør du ikke bruke selv om informasjonen rundt lenken er beskrivende. Slike generiske tekster fungerer heller ikke bra som innledning til en mer detaljert lenketekst. Er lenken godt utformet, er både “les mer“ og “klikk her“ overflødig, fordi dette er intensjonen og funksjonen som identifiserer en lenke.

  Eksempler på en ikke så bra, og en bedre lenketekst:

  Kodeeksempel

  Lenke til "Informasjon om vannavstegning i kommunen" kan for eksempel kodes som vist i eksemplene nedenfor.

  Eksempel 1

  <a href="https://www.kommunenavn.no/vannavstenging" aria-label="Vannavstengning i kommunen"> Se kommunen sine sider for å lese mer om vannavstenging.</a>

  Eksempel 2

  <p>Vannavstenging i kommunen skjer ved jevne mellomrom grunnet arbeid.<a href="https://www.kommunenavn.no/vannavstenging"> Du kan lese mer om vannavstenging i kommunen her.</a></p>

  Eksempel 3

  <ul>
  <li><p><a href="https://www.kommunenavn.no/vannavstenging"> Les mer om vannavstenging i kommunen</a></p>
  </ul>