Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 2.4.4 Formål med lenke (i kontekst, Nivå A)

KORT FORTALT: Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.

Formålet med hver lenke kan fastslås ut fra bare selve lenken eller ut fra lenketeksten kombinert med programmeringsmessig bestemt lenkekontekst. Unntaket er hvis formålet med lenken ville vært flertydig for alle brukere.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.