Hopp til hovedinnhold

Endring av verdien til et skjemafelt medfører ikke automatisk betydelige endringer i siden.

  Hva er kravet?

  3.2.2 Inndata.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter.

  • Endring av innstillinger i brukergrensesnittkomponenter gir ikke automatiske kontekstendringer
  • Hvis endring av innstillinger i brukergrensesnittkomponenter gir automatiske kontekstendringer, skal brukeren varsles på forhånd.

  Løsningsforslag for 3.2.2 Inndata

  All oppdatering og forandring som skjer automatisk, kan skape problemer og være forvirrende for brukeren. Kontekstendringer skal kun skje når det er tydelig at endringen vil komme som følge av en handling fra brukeren. Om nettstedet for eksempel har en bildekarusell som inneholder tekst, bør denne ikke oppdateres automatisk. Et alternativ er å la brukeren pause den automatiske oppdateringen slik at han selv kan bestemme lesetempoet.

  Dekkende lag bør heller ikke åpne seg automatisk. Det er bedre å la brukeren åpne det selv ved å for eksempel ved å klikke på en lenke.

  Skjema

  La bruker sjekke og redigere utfylte felter i et skjema og sende inn ved hjelp av en send inn-knapp.

  La bruker velge selv å gå videre i skjema fremfor å automatisk hoppe videre.

  Bruk av kontrollere som radioknapper som sier ja/nei skal ikke automatisk gjennomføre en handling. Bruk da en send inn-knapp for at bruker skal bekrefte valget sitt.

  Kodeeksempel på at brukeren selv må bekrefte påmelding til nyhetsbrev ved hjelp av en knapp:

  <form action="http://www.eksempel.no/nyhetsbrev/" method="post"><br />
  <p>Skriv inn e-postadressen din for å melde deg på vårt nyhetsbrev.</p><br />
  <label for="adresse">Skriv inn e-postadresse:</label><input type="text"
  id="address" name="adresse" />
  <input type="submit" value="Meld på" /><br />
  </form>

  Omlasting av siden

  Omlasting av siden er svært krevende for mange brukere, spesielt for brukere med konsentrasjonsvansker, brukere som har forstørring og brukere som navigerer med tastatur. Hvis det er nødvendig å endre innhold på siden, bør du gjøre det uten sideomlasting. I spesielle tilfeller kan det føre til at nettsiden blir umulig å bruke for enkelte. Unngå laste om siden, med mindre det er nødvendig.

  For eksempel vil mange brukere som navigerer med tastatur bruke piltastene for å endre valg i nedtrekkslister, og Enter for å bekrefte. Siden skal ikke lastes på nytt bare fordi en ny verdi får fokus, det er først ved aktivering med Enter-tasten at siden kan lastes om.

  Bilde av nedtrekksliste med knapp. Siden skal ikke laste på nytt før brukeren har bekreftet valget.