Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 3.2.2 Inndata (Nivå A)

KORT FORTALT: Endring av verdien til et skjemafelt medfører ikke automatisk betydelige endringer i siden.

Endring av innstillingene til en brukergrensesnittkomponent medfører ikke automatisk kontekstendring med mindre brukeren er blitt varslet om det før bruk av komponenten.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.