Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.3.1 Informasjon og relasjoner (Nivå A)

KORT FORTALT: Ting skal være kodet som det ser ut som.

Informasjon, struktur og relasjoner som formidles via presentasjonen, kan bestemmes programmeringsmessig eller gjøres tilgjengelig(e) som tekst.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.