WCAG 2.0-standarden 1.3.1 Informasjon og relasjoner (Nivå A)

KORT FORTALT: Ting skal være kodet som det ser ut som.

Suksesskriterium på nivå A (må-krav).

Informasjon, struktur og relasjoner som formidles via presentasjonen, kan bestemmes programmeringsmessig eller gjøres tilgjengelig(e) som tekst.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.