Hopp til hovedinnhold

Navigasjonslinker som gjentas på flere sider skal ha en konsekvent rekkefølge.

  Hva er kravet?

  3.2.3 Konsekvent navigering.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Blokker med navigasjonsmekanismer som blir gjentatt på flere sider på nettstedet, opptrer i samme relative rekkefølge på alle sidene de finnes.

  Løsningsforslag for 3.2.3 Konsekvent navigering

  Konsekvent navigering

  Navigering skal presenteres og fungere konsekvent på nettstedet. Forutsigbarhet er viktig for mange brukere, og endringer i grensesnittet innenfor nettstedet vil være forstyrrende for alle brukere. Hovednavigering og andre navigeringsmekanismer skal dermed være på samme sted på tvers av sidene, og valgene for navigering skal være de samme for hele nettstedet. Søk skal også alltid fungere på samme måten, for eksempel er det ikke tillatt med en forhåndsfiltrering ut fra hvilken seksjon på nettstedet brukeren befinner seg.

  Helhetlig utforming

  Gjentagende objekter, som menyer, søkefelt og språkvalg er eksempler på gjentakende elementer som skal være konsekvent plassert og utformet på nettstedet.