Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 3.2.3 Konsekvent navigering (Nivå AA)

KORT FORTALT: Navigasjonslinker som gjentas på flere sider skal ha en konsekvent rekkefølge.

Navigeringsmekanismer som gjentas på flere websider innenfor et sett av websider, opptrer i samme relative rekkefølge hver gang de gjentas, med mindre brukeren selv foretar en endring.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.