Hopp til hovedinnhold

Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.

  Hva er kravet?

  3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Alle skjemaelementer har ledetekster eller instruksjoner som setter brukeren i stand til å betjene skjemaet.

  Følgende skal være oppfylt:

  • Skjemaelementene har en visuell identifikasjon i form av ledetekst, instruksjon eller ikon/symbol/bilde.
   • Identifikasjonen er visuelt plassert i eller rett ved skjemaelementene.
   • Identifikasjonen er alltid synlig når skjemaelementene er i fokus.
   • Ikon/symbol/bilder er identifisert i koden.
  • Det er opplyst om skjemaelementene er obligatoriske. Eventuell merking med symbol skal være forklart før det blir tatt i bruk.

  Løsningsforslag for 3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner

  Skjema omfatter alt fra søkefelt, innlogging, søknader om offentlige tjenester til kjøpsfunksjonalitet for flybilletter og hotellovernatting. Et universelt utformet skjema legger til rette for økt selvbetjening og gjør det lettere å fylle ut rett informasjon på første forsøk

  Ledetekster og instruksjoner

  Alle skjemaelement skal ha en tilknyttet ledetekst eller instruksjon slik at brukeren forstår hvordan skjemaet skal fylles ut. Dette gjelder også informasjon om at et skjemaelement er obligatorisk.

  Skjemaelementet skal også være koblet til ledeteksten i koden slik at skjermlesere leser opp riktig ledetekst til brukeren.

  Skjemaelement skal ha en synlig identifikasjon i form av ledetekst, instruksjon eller ikon/symbol/bilde. Identifikasjonen skal være visuelt plassert i eller rett ved skjemaelementet, og alltid være synlig når skjemaelementet er i fokus. Husk at bruk av placeholder ikke er tilfredsstillende for å oppnå samsvar med dette kravet da placeholder ikke alltid er synlig når elementet er i fokus.

  Identifikasjon i form av ikon/symbol/bilde kan være et ikon som er allment brukt eller kjente symbol for en bestemt type informasjon, for eksempel et forstørrelsesglass for å starte søk. Det skal også finnes informasjon om ikonet/symbolet/bilde i koden som gjør brukeren i stand til å identifisere skjemaelementet.

  Merking av obligatoriske skjemafelter

  Brukeren skal på forhånd få informasjon om hvilke skjemafelter som må fylles ut i et skjema. Når brukeren får informasjon om obligatoriske felt på forhånd, er det lettere å fylle ut skjemaet riktig på første forsøk. En måte å informere på, er for eksempel å skrive hvilke felter som må fylles ut over første skjemafelt.

  Det er også mulig å bruke et symbol for å merke obligatoriske felter. For at bruk av symbol skal være godkjent merking, må meningen med symbolet forklares før det tas i bruk første gang i skjemaet. Det kan for eksempel være en tekst som sier «Obligatoriske felter er merket med * » eller lignende, over første skjemafelt.

  Fargebruk i skjema

  I skjema er det viktig at skjemaelementer, informasjonstekster og feilmeldinger er markert med mer enn bare farge. Hvis farge brukes for å formidle informasjon skal det i tillegg brukes visuelle virkemidler som for eksempel tekst eller ikoner. Dette sikrer at også de som har vanskeligheter med å oppfatte farger eller er blinde får med seg informasjonen.

  Format

  Instruksjoner og ledetekster bør også spesifisere dataformatet for innputfeltet dersom det finnes et fast format, eller hvis det er spesifikke regler for hvordan feltet skal fylles ut. For eksempel bør ledeteksten til et datofelt spesifisere hvilket format datoen skal skrives på, for eksempel: dd.mm.åååå, og ledeteksten for å oppgi for- og etternavn bør være «Fornavn» og «Etternavn», fremfor «Navn» som kan skape forvirring om hvilket navn som skal fylles inn hvor.