WCAG 2.0-standarden 3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner (Nivå A)

KORT FORTALT: Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.

Suksesskriterium på nivå A (må-krav).

Det vises ledetekster eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.