Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Sørg for at ledetekster og overskrifter er beskrivende.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Overskrifter og ledetekster beskriver emne eller formål.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at overskrifter og ledetekster beskriver tema eller hensikten med det aktuelle innholdet, slik at det blir enklere for brukeren å orientere seg i innholdet.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn, nedsatt kognisjon eller nedsatt motorikk

  Tilsynets tolking

  Beskrivende overskrifter og ledetekster gjør det enklere for brukeren å identifisere og finne relevant informasjon, og å forstå sammenhenger og strukturer i innholdet.

  Dette suksesskriteriet dekker synlige (visuelle) overskrifter og ledetekster, eller overskrifter og ledetekster som inngår i tilgjengelighetstreet, som bare refereres av hjelpemiddelteknologi.

  Overskrifter og ledetekster i koden er regulert av suksesskriterium 1.3.1 Informasjon og relasjoner, samt 4.1.2 Navn, rolle, verdi.

  Begrepet Ledetekster er definert i WCAGs ordliste.

  Hva som regnes som overskrifter er derimot ikke definert. Etter tilsynets vurdering, kjennetegnes overskrifter av at brukeren får informasjon om temaet for eller formålet med teksten, avsnittet, listen, skjemaet eller annet innhold som kommer etter overskriften.

  Suksesskriteriet krever ikke at det skal brukes overskrifter og ledetekster. Der det er brukt overskrifter og ledetekster i innholdet, skal de være beskrivende.

  Krav til samsvar

  • Synlige (visuelle) overskrifter, eller overskrifter som inngår i tilgjengelighetstreet: Overskrifter skal beskrive emnet eller formålet med innholdet de hører til.
  • Synlige (visuelle) ledetekster, eller ledetekster som inngår i tilgjengelighetstreet: Ledetekster beskriver emnet eller formålet med inaktive brukergrensesnittkomponenter de hører til.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Suksesskriteriene 2.4.6 Overskrifter og ledetekster, og 3.3.2 Ledetekster og instruksjoner henger tett sammen.

  • 2.4.6 gjelder både overskrifter og ledetekster. Suksesskriteriet krever at disse skal være beskrivende dersom de finnes.
  • 3.3.2 krever at det er ledetekster eller instruksjoner som identifiserer skjemaelementer slik at brukerne vet hva de skal fylle ut.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.