WCAG 2.0-standarden 2.4.6 Overskrifter og ledetekster (Nivå AA)

KORT FORTALT: Sørg for at ledetekster og overskrifter er beskrivende.

Suksesskriterium på nivå AA (må-krav).

Overskrifter og ledetekster beskriver emne eller formål.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.