Hopp til hovedinnhold

Gi brukeren et alternativ når innholdet presenteres kun som video eller lyd.

  Hva er kravet?

  1.2.1 Bare lyd og bare video.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter.

  Forhåndsinnspilt lyd, som ikke er et mediealternativ til tekst eller video, har alternativ i form av tekst.

  Tekstalternativet er visuelt plassert nær lydklippet, eller kan nås via en mekanisme (lenke, knapp eller lignende) nær lydklippet.

  I begge tilfeller er et krav at tekstalternativet er kodet som tekst og formidler det samme hovedinnholdet som lydklippet, i samme rekkefølge.

  Det er ikke krav om eksakt gjengivelse av innholdet, men at alt vesentlig innhold er tett med i rett rekkefølge.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter.

  Fohåndsinnspilt video uten lyd, som ikke er til tekst eller lyd har alternativ i form av tekst eller lyd.

  Alternativ i form av tekst eller lyd

  • er visuelt plassert nær videoklippet, eller kan nås via en mekanisme (lenke, knapp eller lignende) nær videoklippet
  • formidler det samme hovedinnholdet som videoklippet, i samme rekkefølge

  Alternativ i form av lyd skal i tillegg være mulig å spille av.

  Alternativ i form av tekst skal i tillegg være kodet som tekst.

  Det er ikke krav om eksakt gjengivelse av innholdet, men at alt vesentlig innhold er tatt med i rett rekkefølge.

  Løsningsforslag for 1.2.1 Bare lyd og bare video

  Videoopptak uten lyd

  Tekstbeskrivelse eller lydklipp

  Dersom videoopptaket er uten lyd, skal det finnes et alternativ i form av en tekstbeskrivelse eller et lydklipp som formidler den samme informasjonen som videoen. Det er ikke krav om at innholdet gjengis eksakt, men alt vesentlig innhold skal være tatt med, og det skal presenteres i rett rekkefølge.

  Uavhengig av om det er et alternativ i form av tekst eller lyd, skal alternativet

  • være visuelt plassert nær videoklippet, eller mulig å nå via en mekanisme (lenke, knapp eller lignende) nær videoklippet
  • være utformet slik at det er tilgjengelig også ved bruk av ulike hjelpemidler
  • formidle det samme hovedinnholdet som videoen

  Hvis alternativet kun er i form av lyd, skal det i tillegg være mulig å spille av.

  Hvis alternativet kun er i form av tekst skal det i tillegg være kodet som tekst og ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen.

  Lydopptak

  Tekstalternativ til lydopptak

  Forhåndsinnspilt lydklipp (lydopptak) skal ha et tekstalternativ som beskriver innholdet i lydopptaket. Formålet med kravet er at brukere som er døve eller har dårlig hørsel, skal få tilgang til informasjonen i lydklippet som tekst.

  Podkaster er i praksis lange lydopptak, som er omfattet av kravet. For lydopptak og podkast betyr kravet at brukeren skal tilbys et tekstlig alternativ, som gjengir lyden i klippet.

  Tekstalternativ er en tekst som er visuelt plassert nær lydopptaket, og som omtaler klippet. Tekstalternativet trenger ikke være en eksakt gjengivelse av innholdet, men det skal være nok informasjon til å kunne forstå det viktigste budskapet eller formålet med lydopptaket.

  Tekstalternativet skal:

  • Formidle det samme hovedinnholdet som lydklippet.
  • Inneholde informasjon som er viktig for å forstå lydopptaket. Dette omfatter tale og dialog med markering av hvem som snakker, i tillegg til annen viktig lyd som for eksempel lydeffekter, musikk, latter og lignende.
  • Være kodet som tekst.
  • Være visuelt plassert nær lydopptaket, eller være mulig å nå via en mekanisme (lenke, knapp eller lignende).

  Tekstalternativet, eller lenken/knappen for å nå det, kan for eksempel ligge over, under eller ved siden av lydopptaket.

  Selv om det ikke er et krav, kan det ofte være fint å gi en tekstlig introduksjon til innholdet, i tillegg en punktvis opplisting av aktuelle temaer som blir drøftet underveis, vesentlige argument og hva konklusjonene i diskusjonene ble i tillegg til tekstalternativet.