Hopp til hovedinnhold

WCAG 2.0-standarden 1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt, Nivå A)

KORT FORTALT: Gi brukeren et alternativ når innholdet presenteres kun som video eller lyd.

Suksesskriterium på nivå A (må-krav)

For forhåndsinnspilt innhold som bare er lyd eller video gjelder følgende, bortsett fra når lyden eller videoen utgjør et mediealternativ til tekst og er tydelig merket som det.

  • Forhåndsinnspilt lyd (bare lyd): Det gis tilgang til et alternativ til tidsbaserte medier som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte lydinnholdet.
  • Forhåndsinnspilt video (bare video): Det gis tilgang til enten et alternativ til tidsbaserte medier eller et lydspor som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte videoinnholdet.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.