Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt, Nivå A)

KORT FORTALT: Gi brukeren et alternativ når innholdet presenteres kun som video eller lyd.

For forhåndsinnspilt innhold som bare er lyd eller video gjelder følgende (bortsett fra når lyden eller videoen utgjør et mediealternativ til tekst og er tydelig merket som det):

  • Forhåndsinnspilt lyd (bare lyd): Det gis tilgang til et alternativ til tidsbaserte medier som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte lydinnholdet.
  • Forhåndsinnspilt video (bare video): Det gis tilgang til enten et alternativ til tidsbaserte medier eller et lydspor som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte videoinnholdet.

    Løsningsforslag og eksempler

    Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

    Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.