Hopp til hovedinnhold

For feil som oppdages automatisk må du vise hvor feilen har oppstått og gi en tekstbeskrivelse av feilen.

  Hva er kravet?

  3.3.1 Identifikasjon av feil.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Dersom det blir oppdaget automatisk at obligatoriske skjemaelement ikke er fylt ut, gjelder følgende:

  • Brukeren får en tekstlig feilmelding.
  • Feilmeldingen er kodet som tekst.
  • Feilmeldingen identifiserer skjemaelementet der feilen oppstod.
  • Feilmeldingen beskriver feilen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  For alle skjemaelement der inndatafeil blir oppdaget automatisk, gjelder følgende:

  • Brukeren får en tekstlig feilmelding.
  • Feilmeldingen er kodet som tekst.
  • Feilmeldingen identifiserer skjemaelementet der feilen oppstod.
  • Feilmeldingen beskriv feilen.

  Med unntak for skjemaelement med sensitivt innhold, ligger informasjonen som er fylt inn fremdeles i skjemaelementet.

  Løsningsforslag for 3.3.1 Identifikasjon av feil

  Skjema omfatter alt fra søkefelt, innlogging, søknader om offentlige tjenester til kjøpsfunksjonalitet for flybilletter og hotellovernatting. Et universelt utformet skjema legger til rette for økt selvbetjening og gjør det lettere å fylle ut rett informasjon på første forsøk.

  Formidle feil i skjema

  God formidling av feil kan være helt avgjørende for at brukeren får løst oppgaven. Hvis det oppstår feil ved utfylling av skjema, skal brukeren få tilstrekkelig informasjon om feilen og hjelp til å rette den. Informasjon brukeren har fylt inn feil skal fortsatt ligge i skjemafeltet når feilmeldingen dukker opp.

  Feilmeldingen skal

  • være kodet som tekst
  • identifisere skjemaelementet der feilen oppstod
  • beskrive feilen
  • være synlig, uten at brukeren må gjøre ekstra handlinger, som for eksempel å navigere til skjemaelementet

  Visuell markering

  Det er for eksempel ikke nok å identifisere feilen med bare et symbol i ledeteksten, kun ved å endre farge på skjemafeltet der feilen har oppstått, eller kun ved å plassere feilmeldingen visuelt. Det er altså ikke noe problem å bruke bilder, farger også videre for å formidle feil, så lenge det kommer i tillegg til en tekstlig beskrivelse.

  Den visuelle markeringen skal være mulig å oppfatte uavhengig av fargesyn, mens den strukturelle markeringen løses ved å koble feilbeskrivelsen til det aktuelle skjemaelementet.

  Plassering av feilbeskrivelse

  En mye brukt metode er å plassere feilbeskrivelsen i samme ledetekst som inneholder beskrivelsen av skjemaelementet. Feilmeldingen skal identifisere skjemaelementet der feilen oppstod. Det betyr at det skal være spesifikk informasjon om feilen i feilmeldingen.

  Gjør ditt beste for å sikre at brukeren oppfatter hvis noe er feil. Ved forsøk på innsending må skjermbildet oppdateres slik at feilmeldingene alltid havner inne i skjermbildet. Det bør også være mulig å korrigere feil samtidig som feilbeskrivelsene er synlige.

  Så langt det er mulig bør også gyldige data bli stående, slik at det blir enklere å få levert skjemaet, og ikke må starte på nytt med utfyllingen.

  Obligatoriske skjemaelement

  Om du skriver i feilmeldingen at "Feltet er obligatorisk", eller "Dette feltet må fylles ut", er det ikke presist nok. Brukeren skal få informasjon om hva som er feil og hvordan han kan løse det.

  En bruker fyller ut et skjema som inneholder obligatoriske felt. Ledetekstene til feltene angir om de er obligatoriske eller ikke. Brukeren navigerer til et obligatorisk felt, og navigerer ut av feltet uten å legge inn data eller gjøre et valg. Ledetekstene til feltet endres for å indikere at feltet ikke kan stå tomt.

  Feil inndata

  For inndatafeil som blir oppdaget automatisk, skal feilmeldingen inneholde informasjon om hvordan feltet skal fylles ut på korrekt måte. Dette kan for eksempel være informasjon om formatet for postkode, at brukeren har fylt inn en fødselsdato som er flere år inn i fremtiden, bruk av bokstaver eller tegn i telefonnummer, eller at et bud er lavere enn det forrige som ble gitt i en budrunde.

  Unngå feil i skjema

  Ofte har du behov for et spesifikt format på dataene dine, som for eksempel dato. Det er vanlig å beskrive ønsket datoformat i ledeteksten eller i tilknytning til skjemaelementet. Dersom feltet krever at informasjonen blir gitt på en spesifikk måte, gir feilmeldingen informasjon om dette.

  For brukeren vil det likevel være nyttig om du konverterer automatisk til ønsket format så langt det lar seg gjøre. For eksempel kan 01/02/03 bli tolket både som 1. februar 2003, 2. januar 2003 og 3. februar 2001.