Hopp til hovedinnhold

Gi brukeren mulighet til å stoppe, pause eller skjule innhold som automatisk endrer seg.

  Hva er kravet?

  2.2.2 Pause, stopp, skjul.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter.

  For nettsider med innhold som beveger seg, blinker eller ruller i mer enn 5 sekunder, og som blir vist sammen med annet innhold og ikke er en nødvendig del av en handling, er én av følgende oppfylt:

  • Det finnes en mekanisme for å pause, stoppe eller skjule innholdet. Mekanismen ligger enten i direkte tilknytning til innholdet, eller på starten av siden.
  • Det finnes en dokumentert tastatursnarvei for å pause, stoppe eller skjule innholdet.
  • Det finnes en mekanisme nær starten av nettsiden for å laste siden på nytt uten denne typen innhold.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter.

  For nettsider med innhold som oppdaterer seg automatisk, som blir vist sammen med annet innhold og som ikke er en nødvendig del av en handling, er én av følgende oppfylt:

  • Det finnes en mekanisme for å pause, stoppe, skjule innholdet eller styre oppdateringsfrekvensen. Mekanismen ligger enten i direkte tilknytning til innholdet, eller på starten av siden.
  • Det finnes en dokumentert tastatursnarvei for å pause, stoppe, skjule innholdet, eller styre oppdateringsfrekvensen.

  Løsningsforslag for 2.2.2 Pause, stopp, skjul

  Bevegelser i grensesnittet

  Dersom det er bevegelser i grensesnittet er det lett at blikket dras dit. For brukere med lese- og skrivevansker reduserer dette lesbarheten kraftig. For skjermleserbrukere, personer med konsentrasjonsvansker eller andre kognitive nedsettelser kan denne forstyrrelsen føre til at de ikke klarer å finne frem eller fullføre oppgaven sin. Brukeren må derfor ha mulighet til å stoppe alle bevegelser i grensesnittet. Dette vil også gi dem tid nok til å ta til seg innholdet på flaten som endrer seg.

  Blinking med terskelverdi på tre blink i sekundet, er uansett ikke tillatt, se 2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt.

  Fortsette avspilling

  Avspilling av det bevegelige innholdet kan gjenopptas i direktevisning, eller fortsette å spille der brukeren var når innholdet ble satt på pause.

  Å fortsette avspillingen i direktevisning er egnet for informasjon som vises i sanntid. Eksempler på dette er værmelding, børsindekser, trafikkamera og auksjonstider/frister. Å gjenoppta visningen fra der brukeren satt innholdet på pause, vil vanligvis være villedende og kan skape forvirring, da innholdet som vises når avspillingen gjenopptas vil være gammel.

  Å fortsette å spille av der brukeren var da innholdet ble satt på pause, er egnet for innhold som ikke er knyttet til hendelser i sanntid. Eksempler på dette er veiledende animasjoner, videoer og spill.

  Unntak

  Det er ikke krav om at bevegelig innhold som ikke vises parallelt med annet innhold må kunne stoppes, pauses eller skjules, selv om det starter automatisk og vises i mer enn fem sekunder. Dette gjelder for eksempel for nedlastningsanimasjoner så lenge animasjonen er det eneste innholdet som vises på siden mens innholdet lastes. Et annet eksempel er nettsider som krever at alle brukere ser en reklame på 15 sekunder før de får tilgang til gratis innhold, så lenge reklamen fyller hele siden og ikke vises parallelt med annet innhold.