Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 2.2.2 Pause, stopp, skjul (Nivå A)

KORT FORTALT: Gi brukeren mulighet til å stoppe, pause eller skjule innhold som automatisk endrer seg.

For bevegelse, rulling eller automatisk oppdatering av informasjon gjelder begge de følgende punkter:

  • Bevegelse, blinking, rulling: Ved enhver form for bevegelse, blinking eller rulling av informasjon som (1) starter automatisk, (2) varer i mer enn 5 sekunder og (3) presenteres samtidig med annet innhold, finnes det en mekanisme som brukeren kan benytte til å sette den på pause, stoppe eller skjule den, med mindre bevegelsen, blinkingen eller rullingen er del av en handling der den er nødvendig.
  • Automatisk oppdatering: Ved enhver form for automatisk oppdatering av informasjon som (1) starter automatisk og (2) presenteres samtidig med annet innhold, finnes det en mekanisme som brukeren kan benytte til å sette den på pause, stoppe eller skjule den, eller til å styre oppdateringsfrekvensen, med mindre den automatiske oppdateringen er del av en handling der den er nødvendig.

Merknad 1: Informasjon om krav som gjelder flimrende eller blinkende innhold, omtales i retningslinje 2.3.

Merknad 2: Alt innhold på websiden må overholde dette suksesskriteriet (uansett om det brukes til å oppfylle andre suksesskriterier eller ikke) fordi enhver form for innhold som ikke oppfyller dette suksesskriteriet, kan hindre brukeren i å bruke hele siden. Se Forutsetninger for overholdelse av krav, punkt 5: Ingen interferens (ekstern side).

Merknad 3: Innhold som oppdateres regelmessig av programvare, eller som spilles av direkte til brukeragenten, behøver ikke å kunne lagre eller presentere informasjon som genereres eller mottas fra pausen begynner til presentasjonen gjenopptas fordi dette ikke alltid er teknisk mulig og fordi det i mange situasjoner ville vært misvisende.

Merknad 4: En animasjon som inngår i forhåndsinnlasting eller lignende, kan anses som nødvendig hvis det ikke kan forekomme interaksjon for noen brukere i denne fasen, og hvis mangel på en framdriftsindikator kunne forvirre brukerne og skape inntrykk av at innholdet er enten frosset eller ødelagt.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.