Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Innhold skal ikke blinke mer enn tre ganger per sekund.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Nettsider har ikke innhold som glimter mer enn tre ganger i løpet av ett sekund, eller glimt er under terskelverdiene for generelle glimt og røde glimt.

  MERKNAD: Ettersom enhver form for innhold som ikke oppfyller dette suksesskriteriet kan hindre brukeren i å bruke hele siden, må alt innhold på nettsiden overholde dette suksesskriteriet (uansett om det brukes til å oppfylle andre suksesskriterier). Se Forutsetninger for samsvar med krav, punkt 5: Ingen interferens.

  Formål

  Hensikten med kravet er at alt innhold skal være tilgjengelig for brukerne, uten fare for at innholdet utløser anfall som følge av fotosensitivitet.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med lys- eller fotosensitivitet.

  Tilsynets tolking

  Alt innhold skal overholde kravet, med mindre glimt skjer i forbindelse med innlasting på skjermen eller av bilde, jamfør forståartikkelen.

  Glimt over terskelverdiene er ikke tillatt. Personer som har epilepsi eller lignende kan få anfall av innhold som glimter med en viss frekvens.

  Begrepet Glimt, samt Terskelverdiene for generelle glimt og røde glimt er definert i WCAGs ordliste.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Nettsiden har ikke innhold som glimter eller
  • Dersom nettsiden har innhold som glimter, er en av følgende oppfylt:
   • Innholdet har en størrelse mindre enn 21 824 kvadratpiksler.
   • Det er færre enn tre blink i sekundet.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Tilsynet tester kravet med en skjermoppløsning på 1920 x1080 piksler. Dette baserer seg på statistikk om mest brukte skjermoppløsninger i 2022 (Statcounter, engelsk).

  Det er vanskelig og tidkrevende å verifisere dette suksesskriteriet. Testing forutsetter tilgang på verktøy for måling av glimt.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.