Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt (Nivå A)

KORT FORTALT: Innhold skal ikke blinke mer enn tre ganger per sekund.

Websider har ikke innhold som glimter mer enn tre ganger i løpet av ett sekund, eller glimt er innenfor terskelverdiene for generelle glimt og røde glimt.

Merknad: Fordi enhver form for innhold som ikke oppfyller dette suksesskriteriet kan hindre brukeren i å bruke hele siden, må alt innhold på websiden overholde dette suksesskriteriet (uansett om det brukes til å oppfylle andre suksesskriterier). Se Forutsetninger for samsvar med punkt 5: Ingen interferens (ekstern side).

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.