Hopp til hovedinnhold

Elementer som har samme funksjonalitet på tvers av flere sider er utformet likt.

Hva er kravet?

3.2.4 Konsekvent identifikasjon.

Hva bør jeg teste?

Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

Hvordan oppnå samsvar med kravet

For nettsteder som har søkefunksjon på flere sider, har søkefunksjonen lik visuell utforming og identifikasjon i koden på alle nettsidene.

Løsningsforslag for 3.2.4 Konsekvent identifikasjon

Ledetekster og instruksjoner

Som for alle skjemaelementer, skal også søkefelt ha en tilknyttet ledetekst eller instruksjon slik at brukeren forstår hvordan feltet skal fylles ut. Dette gjelder også informasjon om at et skjemaelement er obligatorisk.

Skjemaelementet skal også være koblet til ledeteksten i koden slik at skjermlesere leser opp riktig ledetekst til brukeren.

Skjemaelement skal ha en synlig identifikasjon i form av ledetekst, instruksjon eller ikon/symbol/bilde. Identifikasjonen skal være visuelt plassert i eller rett ved skjemaelementet, og alltid være synlig når skjemaelementet er i fokus.

Identifikasjon i form av ikon/symbol/bilde kan være et ikon som er allment brukt eller kjente symbol for en bestemt type informasjon, for eksempel et forstørrelsesglass for å starte søk. Det skal også finnes informasjon om ikonet/symbolet/bilde i koden som gjør brukeren i stand til å identifisere skjemaelementet.

Konsekvent navigering

Navigering skal presenteres og fungere konsekvent på nettstedet. Forutsigbarhet er viktig for mange brukere, og endringer i grensesnittet innenfor nettstedet vil være forstyrrende for alle brukere. Hovednavigering og andre navigeringsmekanismer skal dermed være på samme sted på tvers av sidene, og valgene for navigering skal være de samme for hele nettstedet. Søk skal også alltid fungere på samme måten, for eksempel er det ikke tillatt med en forhåndsfiltrering ut fra hvilken seksjon på nettstedet brukeren befinner seg.