Hopp til hovedinnhold

Tilby brukeren flere måter å navigere på.

  Hva er kravet?

  2.4.5 Flere måter.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Det skal være minst to måter å navigere til innhold på nettsider (på nettsteder med mer enn en nettside).

  Løsningsforslag for 2.4.5 Flere måter

  Alternative navigasjonsmetoder

  Brukeren skal ha minst to metoder til å finne innholdet på nettstedet. Dette kan være menynavigering, søk, alfabetisk liste og/eller nettstedskart.

  • Søk skal være enkelt å finne og gjennomføre, og skal søke gjennom hele nettstedet.
  • Alfabetisk liste presenterer sidene ut fra stikkord og/eller sidenes titler i alfabetisk rekkefølge
  • Nettstedskart presenterer sidene ut fra deres plassering i menystrukturen.