Hopp til hovedinnhold

Alle sider skal være uten store kodefeil.

  Hva er kravet?

  4.1.1 Parsing (oppdeling).

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Nettsiden får ikke "Fatal Error" ved validering, og inneholder ikke syntaksfeil av følgende type:

  • Feil nøsting av element.
  • Element som ikke er avsluttet korrekt.
  • Element som har samme attributt flere ganger.
  • Element som har ID-er som ikke er unike.

  Løsningsforslag for 4.1.1 Parsing (oppdeling)

  Validering av HTML

  Korrekt kode er gunstig for stabil presentasjon på tvers av nettlesere og plattformer, forenkler vedlikehold av nettstedet og er bra med tanke på søkemotoroptimalisering. Ved innkjøp av nye publiseringsløsninger, bør du kontrollere at koden som blir generert ikke innholder syntaksfeil.

  For å validere HTML-koden kan du bruke W3Cs kodevalidator.

  I utviklingsprosessen bør du validere alle sidemaler for å minimere feil i rammeverket. Dette bør gjøres side for side. I tillegg bør det gjøres jevnlige valideringer av et større antall sider for å vedlikeholde kodekvaliteten i redaksjonelt innhold.

  Du bør alltid strebe etter å ha fullstendig korrekt kode, men WCAG peker spesifikt ut noen viktige punkt du må følge:

  • Elementene skal ha korrekte start- og avslutningstagger
  • Elementene er strukturert i korrekt hierarki
  • Elementene har ikke duplikate angivelser av samme attributt
  • Hver ID-verdi på en side er unik

  Kodeeksempler

  Eksempel på korrekt avslutning i XHTML:
  <img src=“eksempel.gif“ alt=“element uten egen avslutningstag“ />

  Eksempel på feil nøsting av elementer:
  <span><p>Block-level elementet for avsnitt inne i inline-elementet span er ikke tillatt.</p></span>

  Eksempel på duplikate attributt:
  <img alt=“riktig alt-tekst“ alt=“gammel alt-tekst“>

  Eksempel på identiske ID-verdier:
  <div id=“abc“>Innhold</div>
  <div id=“abc“>Relatert innhold</div>

  WAI-ARIA kan i noen tilfeller komme opp som valideringsfeil ved validering av koden, dette trenger du ikke å ta hensyn til så lenge du bruker ARIA etter spesifikasjonene. Dette kommer fordi noen validatorer, spesielt eldre, ikke er blitt oppdatert for å inkludere WAI-ARIA.

  Noen eksempler på korrekt bruk av WAI-ARIA:
  <div role=“button“>Objekt som er klikkbart grunnet javascript.</div>
  <div aria-live=“polite“>Område som oppdaterer seg.</div>

  Det kan også være andre valideringsfeil som du ikke er nødt til å fjerne. Derfor er det gunstig om rammeverket har færrest mulig feil, slik at det blir enklere å vurdere hvilke feil du bør prioritere å få fjernet.

  En utfordring i dag er at mye kode ikke skapes før ved innlasting av siden, eller ut fra brukerens handlinger. Vanlige tilfeller av innlastet kode er delingsfunksjoner for sosiale medier, dekkende lag som lastes inn eller søkeforslag i den interne søkemotoren. Funksjonene kan være egendefinerte eller utviklet av tredjeparter.

  Du må være oppmerksom på all kode som brukeren får presentert, uavhengig av hvor den kommer fra og når den lastes inn. For å kvalitetssikre også den autogenererte koden, vil det være nødvendig med manuell validering og/eller brukertesting med hjelpemidler.

  Hva må du se etter i valideringen?

  Har nettsiden valideringsfeil? Gir validatoren feil av av type «fatal error» eller «error»?

  Fatal error

  En «fatal error» gjør at validatoren stopper opp, og ikke får til å validere resten av koden på nettsiden, og kan for eksempel oppstå på grunn av script. Det kan hende at det ligger flere syntaksfeil etter en «fatal error», men de er ikke mulig å oppdage før feilen er rettet.

  Feil nøsting av elementer

  Hvis nettsiden har feil nøsting av elementer, vil feilbeskrivelsen inneholde noe av det følgende:

  • «Element [navn på element] not allowed…»
  • «The element [navn på element]must not appear as a descendant of the [navn på element] element»

  Element som ikke er avsluttet korrekt

  Hvis nettsiden har elementer som ikke er avsluttet korrekt, vil feilbeskrivelsen inneholde noe av det følgende:

  • «Unclosed element [navn på element]»
  • «End tag for [navn på element] omitted»
  • «End tag for [navn på element] which is not finished»

  Element som har samme attributt flere ganger

  Hvis nettsiden har element som har samme attributt flere ganger, vil feilbeskrivelsen inneholde noe av det følgende:

  • «Duplicate attribute [navn på attributt]»
  • «Duplicate specification of attribute [navn på attributt]»

  Element som har ID-er som ikke er unike

  Hvis nettsiden har element som har ID-er som ikke er unike, vil feilbeskrivelsen inneholde noe av det følgende:

  • «Duplicate ID [navn på ID]»
  • «ID [navn på element] already defined»