Hopp til hovedinnhold

All funksjonalitet skal kunne brukes kun ved hjelp av tastatur.

  Hva er kravet?

  2.1.1 Tastatur.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Alle interaktive elementer på nettsiden kan nås og brukes med tastatur. Unntaket er innhold/funksjonalitet som ikke er hensiktsmessig å betjene med tastatur.

  Løsningsforslag for 2.1.1 Tastatur

  Kravene til tastaturnavigasjon skal særlig ivareta personer som ikke kan eller vil bruke nettstedet med mus. Dette gjelder for eksempel blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender. Nedsatt motorikk kan være både varig og midlertidig, for eksempel leddgikt eller senebetennelse. Noen brukere navigerer på nettstedet med alternativer til mus og vanlig tastatur, som for eksempel talestyring, bryterstyring, skjermtastatur eller skjermleser.

  Nettstedet kan brukes med bare tastatur

  Alt innhold og funksjonalitet på nettsiden skal kunne nås og brukes utelukkende med tastaturet. Dette gjelder blant annet lenker, knapper og skjemaelementer. Handlinger som typisk utføres med mus, som å klikke, velge, flytte og forstørre skal også kunne utføres ved bruk av tastatur eller et tastaturgrensesnitt.

  Tab-tasten brukes for å hoppe mellom aktive elementer. Tab-tasten sammen med Shift-tasten brukes for å hoppe bakover, og Enter-tasten for å aktivere et element. I enkelte situasjoner benytter brukeren også piltastene og mellomromstasten, for eksempel for å bla seg gjennom valg i en nedtrekksliste eller hvis brukeren også har et hjelpemiddel.

  Merk at det ikke er en feil at man ikke når for eksempel brødtekst med Tab-tasten, for brukere av hjelpemiddelteknologi kan fortsatt få tak i dette så lenge det er kodet riktig.

  Hvis det finnes funksjonalitet på nettstedet som kan betjenes på flere måter, for eksempel en datovelger, der brukeren både kan skrive inn dato og velge dato fra en kalender, holder det at en av måtene kan brukes med tastatur.

  Dersom brukeren skal velge dato fra en kalender kan dette løses ved at brukeren kan navigere med piltaster for å velge dag, måned og år. Brukere med skjermleser skal ha fortløpende informasjon om hvilken dato som er valgt for øyeblikket, slik at det er lett å navigere til riktig dato. En måte å ivareta dette på, er at fokus blir stående i tekstfeltet, med datoen markert, samtidig som datoen oppdateres fortløpende når brukeren navigerer med piltastene i kalenderen.

  Unntak

  Innhold eller funksjonalitet det ikke er tjenlig å bruke med tastatur, er unntatt fra kravet. Dette kan for eksempel være et maleverktøy, en funksjon som lar deg simulere håndskrift eller et spill der du skal styre en bil.