Hopp til hovedinnhold

Tidsbegrensninger skal kunne justeres av brukeren.

  Hva er kravet?

  2.2.1 Justerbar hastighet.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter.

  For nettsider som inneholder tidsbegrensning, er én av følgende oppfylt:

  • Det er mulig å slå av tidsbegrensning.
  • Det er mulig å justere tidsbegrensningen med minst 10 ganger standard varighet. Mekanismen for å justere skal ligge før innholdet som inneholder tidsbegrensninger.
  • Det er mulig å forlenge tidsbegrensningen senest 20 sekunder før den inntreffer, ved å gjøre en mindre handling. Det skal være mulig å forlenge med minst 10 ganger standard varighet.

  Løsningsforslag for 2.2.1 Justerbar hastighet

  For hver tidsbegrensning som er angitt av innholdet, gjelder minst ett av følgende punkter:

  • Slå av: Brukeren kan slå av tidsbegrensningen før den gjør seg gjeldende.
  • Justere: Brukeren kan justere tidsbegrensningen før den gjør seg gjeldende, ved hjelp av en skala som er minst ti ganger varigheten av standardinnstillingen.
  • Forlenge: Brukeren varsles før tiden utløper, og får minst 20 sekunder til å forlenge tidsbegrensningen ved hjelp av en enkel handling (for eksempel "trykk på mellomromstasten"), og brukeren kan forlenge tidsbegrensningen minst ti ganger.
  • Unntak i sanntid: Tidsbegrensningen er en nødvendig del av en hendelse i sanntid (for eksempel en auksjon), og det finnes ikke noe alternativ til tidsbegrensningen.
  • Nødvendig unntak: Tidsbegrensningen er nødvendig, og en forlengelse vil gjøre handlingen ugyldig.
  • 20-timers unntak: Tidsbegrensningen varer lenger enn 20 timer.