Hopp til hovedinnhold

Tilby synstolking av forhåndsinnspilte videoer, publisert 1. februar 2024 eller senere. Synstolking er at viktig visuell informasjon i video blir beskrevet via lyd. Kravet gjelder bare for offentlige virksomheter.

    Hva er kravet?

    1.2.5 Synstolking (forhåndsinnspilt).

    Hva bør jeg teste?

    Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

    Hvordan oppnå samsvar med kravet

    Kravet kan oppfylles på flere måter.

    Det gis tilgang til synstolking av forhåndsinnspilt video med lyd i synkroniserte medier, publisert 1. februar 2024 eller senere, der

    • viktig visuell informasjon blir formidlet i det originale lydsporet i videoen, eller
    • viktig visuell informasjon blir formidlet i et separat lydspor til videoen eller i en synstolket versjon av videoen og
      • det er mulig å spille av, samt slå på og av synstolkingen, og
      • viktig visuell informasjon er tilstrekkelig beskrevet, i rett rekkefølge, og
      • synstolkingen forstyrrer ikke den originale lyden i videoen, eller
    • viktig visuell informasjon blir formidlet med en kombinasjon av ulike typer synstolking og
      • det er mulig å spille av, samt slå på og av synstolkingen, og
      • viktig visuell informasjon er tilstrekkelig beskrevet, i rett rekkefølge, og
      • synstolkingen forstyrrer ikke den originale lyden i videoen

    Løsningsforslag for 1.2.5 Synstolking (forhåndsinnspilt)

    Formidle viktig visuell informasjon

    Synstolkingen må sørge for at viktig visuell informasjon er tilstrekkelig beskrevet, i rett rekkefølge, slik at brukerne kan forstå videoens sammenhenger, fortellinger og budskap gjennom lyden.

    Dette er fordi videoer ofte består av innhold som man er avhengig av syn for å forstå. Med synstolking blir viktig visuelt innhold sagt eller forklart muntlig, slik at også ikke-seende personer får med seg hva som skjer, uten å miste viktig informasjon i videoen. Synstolking hjelper også personer med nedsatt kognisjon som har problemer med å tolke det visuelle som skjer, til å forstå videoen.

    Spillefilm eller videoer på nettsider?

    Synstolking av videoer som publiseres på nettsider (og apper), skiller seg fra synstolking av film, tv-serier og lignende produksjoner. Ofte er det bare deler av en video som skal synstolkes. I mange tilfeller er det ikke mye som skal til, for å gi en tilstrekkelig beskrivelse av den viktige informasjonen som bare formidles visuelt.

    Virksomheten må gjøre en vurdering av om, og i hvilken grad videoen har viktig visuell informasjon, og så om denne informasjonen er dekket av originallyden eller ikke.

    Eksempler på vanlige videoer i offentlig sektor er:

    • Informasjonsvideoer
    • Webinarer
    • Konferanser og panelsamtaler
    • Promotering
    • Forelesninger
    • Pressekonferanser
    • Morsomme videoer, stunt

    Hva som er «viktig» visuell informasjon vil variere etter type video, og må avgjøres etter en vurdering. Det er virksomheten som kjenner formålet, innholdet og budskapet som skal formidles gjennom videoen. Det er nyttig å ta høyde for hvem, hva og hvor.

    Eksempler på visuell informasjon som vanligvis trenger å sies eller beskrives muntlig:

    • Hva foregår/handling
    • Deltakere/personer
    • Sted/hvor
    • Tekst som vises i videoen
    • Innhold i grafer, diagrammer og lignende
    • Annet viktig visuelt innhold

    Tenk for eksempel på en radiosending og beskrivelser som gis til lytterne fra programledere eller gjester. For å identifisere viktig informasjon som bare gis visuelt, i en video som allerede er produsert kan man lukke øynene for å sjekke hva man forstår, ved bare å høre lyden i videoen. Dersom man går glipp av viktige poeng og sammenhenger i det som formidles, tilsier det at det er behov for synstolking av visuell informasjon i videoen.

    Visuell informasjon er dekket av originallyden – integrert synstolking

    For video som produseres nå, anbefaler vi at man tar høyde for kravet med integrert synstolking. Det vil si at man inkluderer viktig visuell informasjon når videoen lages (manus eller lignende), slik at den beskrives muntlig, og dekkes av originallyden. Da er det ikke behov for å legge til synstolking av videoen i etterkant. Integrert synstolking er vanligvis både enklere og rimeligere enn andre typer synstolking.

    Når skal videoen være synstolket?

    Forhåndsinnspilte videoer, publisert 1. februar 2024 eller senere, skal være synstolket når de blir lagt ut. Tidligere direktesendinger, som blir liggende ute etter at live-sendingen er ferdig, skal synstolkes innen 14 dager.

    En video med flere lydspor eller flere versjoner av samme video

    Kravet vil være oppfylt både om en legger til et synstolket lydspor, som kan skrus på og av i avspilleren, eller ved å publisere to versjoner av samme video, en med og en uten synstolking. Det er ikke alle avspillere som støtter flere lydspor.

    Video med behov for mye synstolking

    I en video der lydsporet kun er musikk, og informasjonen i videoen i sin helhet blir formidlet med virkemidler som bilder, animasjoner og tekst på skjermen, er det mye visuelt innhold som trenger synstolking.

    Video med behov for lite synstolking

    Der visuell informasjon i en video er statisk, for eksempel der én person står og snakker foran et lerret med logo, kan denne informasjonen beskrives muntlig innledningsvis, gitt at den er viktig.

    Her vil det meste av informasjonen i videoen bli gitt muntlig av den som snakker (integrert synstolking), og det vil ikke være nødvendig å legge til ytterligere forklaring. Et konkret eksempel på dette er kommunestyremøter. Her vil det viktigste være å introdusere personen som snakker med navn og parti, og eventuelt antall stemmer og annen relevant visuell informasjon.

    Video på sosiale medier

    Dersom man publiserer en video eksklusivt på sosiale medier, er hovedregelen at den skal synstolkes, om den inneholder viktig visuell informasjon som ikke allerede er dekket av lyden.

    Hvis man legger ut en video på sosiale medier, som ikke er synstolket, vil det oppfylle kravet dersom en tilbyr en synstolket versjon på nettsiden til virksomheten. Da må det finnes en lenke som fører til synstolket versjon. På den måten får brukere av sosiale medier både informasjon om at det finnes en synstolket versjon og tilgang til et tilgjengelig alternativ.

    Du kan lese mer om temaet universell utforming og sosiale medier på denne siden.

    Unntak

    Privat sektor

    Kravet om synstolking gjelder ikke for virksomheter i privat sektor.

    Direktesendt video (live)

    Det stilles ikke krav til synstolking av direktesendte videoer.

    Merk: Dersom videoen blir liggende ute etter at livesendingen er ferdig eller videoen blir publisert som opptak på et senere tidspunkt, skal den synstolkes innen 14 dager.

    Videoer uten lyd

    Videoer uten lyd er ikke omfattet av kravet om synstolking. Slike videoer skal følge suksesskriterium 1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt).

    Videoer som er mediealternativ til tekst

    Videoer som er mediealternativer til tekst, og tydelig merket som det, er ikke omfattet av kravet til synstolking. Mediealternativ til tekst er «medier som ikke presenterer mer informasjon enn det som presenteres via tekst (direkte eller via tekstalternativer)».

    Gamle videoer

    Videoer som er publisert før 1. februar 2024, er ikke omfattet av kravet til synstolking.

    Gamle videoer som blir oppdatert, flyttet eller aktualisert på nytt

    Utgangspunktet er at gamle videoer som av ulike grunner blir oppdatert, flyttet eller aktualisert på nytt, skal oppfylle kravet til synstolking. Et eksempel kan være at innholdet i et e-læringskurs blir oppdatert, at man endrer plattform for videoer eller flytter videoer til et nytt nettsted.

    Barnehager, grunnskoler og videregående skoler

    Barnehager, grunnskoler (1.-10. klasse) og videregående skoler, inkludert voksenopplæring, er også unntatt fra kravet. Videoopptak som er del av undervisning, trenger ikke synstolking. Undervisning av elever er ikke en aktiv administrativ prosess.

    Merk: Dersom en har videoopptak i en aktiv administrativ prosess, for eksempel i forbindelse med søknader, foreldremøter eller annen som kontakt brukeren har med barnehagen eller skolen, skal slike videoer likevel synstolkes.

    Uforholdsmessig stor byrde

    Det er ikke meningen at krav til universell utforming skal føre til urimelig ressursbruk, kostnader eller avpublisering av nyttig innhold. Hvis virksomheten mener det er for ressurskrevende å synstolke videoene slik regelverket krever, kan virksomheten gjøre en vurdering av unntak på grunn av uforholdsmessig stor byrde.

    Vurderingen med begrunnelse, skal i så fall stå i tilgjengelighetserklæringen for det nettstedet (eller appen) der videoene er publisert. Du kan lese mer om temaet uforholdsmessig stor byrde på denne siden.

    Ulike måter å synstolke videoer på

    Integrert synstolking

    Integrert synstolking blir utført av videoens deltakere. Her legges det ikke til et ekstra lydspor, men personene i videoen gir en muntlig beskrivelse av det viktige visuelle innholdet.

    Integrert synstolking er blant annet egnet for kortere informasjons- og undervisningsfilmer, og barnevennlige videoer, og kan gjerne brukes når videoen har en fortellerstemme, konferansier, foredragsholder eller møteleder/ordstyrer.

    Standard synstolking

    Standard synstolking blir utført etter at en video er ferdig produsert. Synstolkingen gjør du med en fortellerstemme som tydelig skiller seg fra øvrige stemmer og lyder i videoen. Det går ut på å lage et manus med tidskodede beskrivelser av det visuelle innholdet i videoen. Manuset blir deretter lest inn og mikset sammen med originallyden i videoen, til en synstolket versjon.

    Standard synstolking er blant annet godt egnet for lengre fiksjon som spillefilmer og TV-serier.

    Siden denne formen for synstolking kan virke forstyrrende for personer som ikke trenger ytterligere beskrivelser, er det vanlig å enten tilby en funksjon for å skru synstolkingen av og på, eller å tilby utvidet synstolking som et eget lydspor.

    Utvidet synstolking

    Utvidet synstolking er regulert i suksesskriterium 1.2.7. Det er på nivå AAA, og er ikke et krav etter regelverket. Utvidet synstolking kan likevel brukes som en metode for å oppfylle 1.2.5.

    Utvidet synstolking innebærer at videoen settes på pause, for å gi plass til ytterligere beskrivelser av viktige visuelle detaljer. Dette brukes når de naturlige lydpausene i videoen ikke er lange nok til å kunne gi tilstrekkelige beskrivelser av handlingen/budskapet. Når den ekstra beskrivelsen er gitt, fortsetter avspillingen fra der den ble satt på pause.

    Siden denne formen for synstolking kan virke forstyrrende for personer som ikke trenger ytterligere beskrivelser, er det vanlig å enten tilby en funksjon for å skru synstolkingen av og på, eller å tilby utvidet synstolking som et eget lydspor.

    Videoavspillere

    Bruk gjerne avspillere som støtter lydbeskrivelser. Det finnes videoavspillere som tillater video med flere lydspor, som kan brukes for å publisere originalfilm og synstolket versjon sammen. Eksempler på dette er Able Player og OzPlayer.

    Eksempler på feil

    Vanlige feil som gjør at videoen ikke er i samsvar med suksesskriteriet:

    • Videoen inneholder viktig informasjon, som kun formidles visuelt, men den har ikke synstolking.
    • Synstolkingen beskriver ikke viktig informasjon som formidles visuelt i videoen i tilstrekkelig grad.
    • Synstolkingen synkroniseres ikke for å utfylle lyden i videoen.
    • Synstolkingen dupliserer visuelt innhold som allerede er dekket (sagt eller beskrevet) i den originale lyden.