Hopp til hovedinnhold

Tilby synstolking til alle videoer som ikke er direktesendinger.

MERK! Dette kravet gjelder for offentlige virksomheter fra og med 1. februar 2024.

  Hva er kravet?

  1.2.5 Synstolking (forhåndsinnspilt).

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter.

  Det gis tilgang til synstolking av forhåndsinnspilt video med lyd i synkroniserte medier, der

  • viktig visuell informasjon blir formidlet i det originale lydsporet i videoen, eller
  • viktig visuell informasjon blir formidlet i et separat lydspor til videoen og
   • det er mulig å spille av, samt slå på og av synstolkingen, og
   • viktig visuell informasjon er tilstrekkelig beskrevet, i rett rekkefølge, og
   • synstolkingen forstyrrer ikke den originale lyden i videoen, eller
  • viktig visuell informasjon blir formidlet med en kombinasjon av ulike typer synstolking og
   • det er mulig å spille av, samt slå på og av synstolkingen, og
   • viktig visuell informasjon er tilstrekkelig beskrevet, i rett rekkefølge, og
   • synstolkingen forstyrrer ikke den originale lyden i videoen

  Unntak

  Kravet om synstolking gjelder ikke virksomheter i privat sektor. Barnehager, skoler fra 1.-10. klasse og videregående skoler er også unntatt kravet, med unntak av innhold knyttet til viktige nettbaserte administrative funksjoner.

  Kravet om synstolking gjelder heller ikke opptak som ligger publisert i mindre enn 14 dager, livesendinger, videoer uten lyd og videoer som er mediealternativ til tekst.

  Kravet gjelder fra og med 1. februar 2024, og har ikke tilbakevirkende kraft. Det er derfor kun forhåndsinnspilte videoer som er publisert fra og med 1. februar 2024 som må synstolkes. Videoer publisert før denne datoen er ikke omfattet av kravet (men det vil likevel være positivt for brukerne av nettløsningen at alle videoene oppfyller kravet til synstolking).

  Løsningsforslag for 1.2.5 Synstolking (forhåndsinnspilt)

  Formidle viktig visuell informasjon

  Synstolkingen må sørge for at viktig visuell informasjon er tilstrekkelig beskrevet i rett rekkefølge, slik at brukerne kan forstå videoens sammenhenger, fortellinger og budskap gjennom lyden. Dette er viktig fordi videoer ofte består av innhold som man er avhengig av syn for å forstå. Med synstolking kan det viktige visuelle innholdet forklares muntlig, slik at også ikke-seende personer får med seg hva som skjer, uten å miste noen aspekter av videoen. Synstolking hjelper også personer med nedsatt kognisjon som har problemer med å tolke det visuelle som skjer, til å forstå alle deler av videoen.

  Det er bare deler av en video som skal synstolkes. Eksempler på visuell informasjon som vanligvis må forklares muntlig:

  • handling
  • rollefigurer
  • sceneskifter
  • tekst på skjermen
  • annet visuelt viktig innhold som endres underveis

  Hva som er «viktig» visuell informasjon vil variere etter type video, og avgjøres etter en totalvurdering.

  Eksempel på video med behov for mye synstolking

  I en video der lydsporet kun er musikk, og handlingen/budskapet i videoen i sin helhet blir formidlet med visuelle virkemidler som bilder, animasjoner og tekst på skjermen, vil det være behov for omfattende synstolking.

  Eksempel på video med behov for lite synstolking

  Der visuell informasjon i en video er statisk, for eksempel en person som står og snakker foran et lerret med logoen til en virksomhet, kan denne informasjonen beskrives muntlig innledningsvis, gitt at den er viktig. Her vil det meste av budskapet i videoen bli gitt muntlig av den som snakker, og det vil ikke være nødvendig å legge til mye forklaring ved hjelp av synstolking. Et konkret eksempel på dette er kommunestyremøter. Her vil det viktigste være å introdusere personen som snakker med navn og parti, og eventuelt antall stemmer og annen relevant informasjon.

  Ulike måter å synstolke videoer på

  Integrert synstolking

  Integrert synstolking blir utført av videoens karakterer eller aktører. Her legges det ikke til et ekstra lydspor, men karakterene eller aktørene i videoen gir en muntlig beskrivelse av alt det viktige visuelle innholdet.

  Integrert synstolking er blant annet egnet for kortere informasjons- og undervisningsfilmer, og barnevennlige videoer, og kan gjerne brukes når videoen har en fortellerstemme, konferansier, foredragsholder eller møteleder/ordstyrer.

  Standard synstolking

  Standard synstolking blir utført etter at en video er ferdig produsert. Det går ut på å lage et manus med tidskodede beskrivelser av det visuelle innholdet i videoen. Manuset blir deretter lest inn og mikset sammen med originallyden i videoen, til en synstolket versjon.

  Standard synstolking er blant annet egnet for lengre fiksjon som spillefilmer og TV-serier, kortere informasjons- og undervisningsfilmer, og direktesendinger som skal publiseres i etterkant.

  Siden denne formen for synstolking kan være forstyrrende for personer som ikke trenger ytterligere beskrivelser, er det vanlig å enten tilby en funksjon for å skru synstolkingen av og på, eller å tilby utvidet synstolking som et eget lydspor.

  Utvidet synstolking

  Utvidet synstolking er regulert i suksesskriterium 1.2.7. Det er et krav på nivå AAA, og er ikke et minstekrav i norsk regelverk. Utvidet synstolking kan likevel benyttes som en metode for å oppfylle 1.2.5.

  Utvidet synstolking innebærer at videoen settes på pause, for å gi plass til ytterligere beskrivelser av viktige visuelle detaljer. Dette brukes når de naturlige lydpausene i videoen ikke er lange nok til å kunne gi tilstrekkelige beskrivelser av handlingen/budskapet. Når den ekstra beskrivelsen er gitt, fortsetter avspillingen fra der den ble satt på pause.

  Siden denne formen for synstolking kan være forstyrrende for personer som ikke trenger ytterligere beskrivelser, er det vanlig å enten tilby en funksjon for å skru synstolkingen av og på, eller å tilby utvidet synstolking som et eget lydspor.

  Videoavspillere

  Bruk avspillere som støtter lydbeskrivelser. Det finnes videoavspillere som tillater video med flere lydspor, som kan brukes for å publisere originalfilm og synstolket versjon sammen. Eksempler på dette er Able Player og OzPlayer.

  Eksempler på feil

  Vanlige feil som gjør at videoen ikke er i samsvar med suksesskriteriet:

  • En video inneholder viktig visuell informasjon, men har ikke lydbeskrivelse.
  • Lydbeskrivelsen beskriver ikke viktig informasjon som kommuniseres visuelt i videoen i tilstrekkelig grad.
  • Lydbeskrivelsen synkroniseres ikke for å utfylle lydinnholdet i videoen.