Hopp til hovedinnhold

Når en komponent kommer i fokus medfører dette ikke automatisk betydelige endringer i siden.

Hva er kravet?

3.2.1 Fokus.

Hva bør jeg teste?

Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

Hvordan oppnå samsvar med kravet

Det er mulig å navigere gjennom nettsiden uten at det skjer en kontekstendring når de ulike elementene får fokus.

Løsningsforslag for 3.2.1 Fokus

Kontekstendring

Det skal være forutsigbart for brukeren hva som skjer når han navigerer på nettstedet. Brukeren skal kunne navigere gjennom nettstedet uten at det skjer en kontekstendring når de ulike elementene får fokus. Kontekstendringer skjer i ulike situasjoner. Eksempel på kontekstendringer er at

  • et nytt vindu blir åpnet
  • fokus blir flyttet til en annen komponent
  • brukeren blir ledet til en ny side
  • sideinnholdet blir vesentlig omorganisert

Innholdselementer som kan aktiveres skal ikke gi endret kontekst kun fordi de får fokus. Endringer i kontekst skal bare skje når brukeren aktivt utfører en handling som for eksempel å klikke på en lenke eller en knapp.

Omlasting av siden

Omlasting av siden er svært krevende for mange brukere, spesielt for brukere med konsentrasjonsvansker, brukere som har forstørring og brukere som navigerer med tastatur. Hvis det er nødvendig å endre innhold på siden, bør du gjøre det uten sideomlasting. I spesielle tilfeller kan det føre til at nettsiden blir umulig å bruke for enkelte. Unngå laste om siden, med mindre det er nødvendig.

For eksempel vil mange brukere som navigerer med tastatur bruke piltastene for å endre valg i nedtrekkslister, og Enter for å bekrefte. Siden skal ikke lastes på nytt bare fordi en ny verdi får fokus, det er først ved aktivering med Enter-tasten at siden kan lastes om.

Bilde av nedtrekksliste med knapp. Siden skal ikke laste på nytt før brukeren har bekreftet valget.

Ny side eller annet sted på siden

Brukeren skal ikke flyttes til en ny side, eller en annen seksjon av siden, bare fordi en lenke eller en knapp settes i fokus. Brukeren må klikke på lenken/knappen med Enter for å aktivere endringen.

Dersom du har behov for å videresende brukeren til en annen side, skal dette styres av server, eller skje på direkten uten forsinkelse. På denne måten vil ikke brukeren registrere videresendingen.