Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 3.2.1 Fokus (Nivå A)

KORT FORTALT: Når en komponent kommer i fokus medfører dette ikke automatisk betydelige endringer i siden.

Når en komponent kommer i fokus, medfører det ikke kontekstendring.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.