Hopp til hovedinnhold

Tilby teksting for video med lyd.

  Hva er kravet?

  1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt).

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter.

  Forhåndsinnspilt video med lyd, som ikke er et mediealternativ til tekst, har alternativ i form av teksting eller tekstalternativ.

  Teksting, som enten ligger fast (åpen teksting) eller som kan slås på (skjult teksting) skal:

  • Formidle innholdet i lyd og bilde.
  • Inneholde tale og dialog med markering av hvem som snakker, og lydinnhold som er viktig for å forstå videoen.
  • Være visuelt synlig, men ikke forstyrre viktig innhold i videoen.

  Tekstalternativ, som enten er visuelt plassert nær videoklippet, eller som kan nås via en mekanisme (lenke, knapp eller lignende) skal:

  • Formidle innholdet i lyd og bilde.
  • Inneholde tale og dialog med markering av hvem som snakker, og lydinnhold som er viktig for å forstå videoen.
  • Være kodet som tekst.

  Det er ikke krav om eksakt gjengivelse av innholdet, men at alt vesentlig innhold er tatt med i rett rekkefølge.

  Løsningsforslag for 1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt)

  Teksting av videoopptak

  Forhåndsinnspilt video (videoopptak) med lyd skal være tekstet. De som ikke kan høre lyd skal få presentert lydinnholdet på en alternativ måte. Teksting er også nyttig for de som ikke har tilgang til lyden eller ikke ønsker å ha på lyd.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på. Innholdet i videoopptaket skal enten komme fram av tekst på selve videoen, eller av et tekstalternativ.

  Er videoen tekstet kan teksten enten være integrert i videoen eller "brent inn" i videoen og på den måten være synlig hele tiden når videoen spiller av (open caption). Teksten kan også ligge som en egen tekstfil (for eksempel .srt og .vtt) som gjør det mulig å skru på og av tekstingen (closed caption). Det finnes fordeler og ulemper ved begge, men det er opp til virksomheten å velge hvilken type de ønsker å bruke.

  Uavhengig av om videoopptaket er tekstet eller har et tekstalternativ, skal teksten

  • formidle innholdet i lyd og bilde
  • inneholde tale og dialog med markering av hvem som snakker. Hvem som snakker må komme frem hvis det ikke er mulig å forstå ut fra bildene alene, som for eksempel når den som snakker ikke er synlige i videoen. En eventuell fortellestemme må også markeres i teksten
  • inneholde lydinnhold som er viktig for å forstå videoen. All viktig lyd som ikke er tale, må beskrives. Dette kan for eksempel være lydeffekter, musikk, latter og lignende
  • være visuelt synlig, men ikke forstyrre viktig innhold i videoen
  • ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen
  • være kodet som tekst

  Det er ikke krav om at innholdet gjengis eksakt, men alt vesentlig innhold skal være tatt med og bli presentert i rett rekkefølge.

  Dersom videoopptaket har et tekstalternativ, skal tekstalternativet være visuelt plassert nær videoklippet, eller være mulig å nå via en mekanisme (lenke, knapp eller lignende).

  Husk at kravet til teksting/tekstalternativ går videre enn vanlig underteksting, som kun tar for seg dialogen i videoen.

  Automatisk teksting

  Utviklingen innen automatisk teksting går raskt, og det finnes flere gode verktøy som kan brukes som hjelp i arbeidet med å tekste videoer. Vi kjenner foreløpig ikke til noe verktøy som oppfyller alle kravene til teksting i tilstrekkelig grad, så det vil være nødvendig å kvalitetssikre tekstingen, og å rette feil, legge til hvem som snakker, beskrive lydinnhold osv.

  Integrert teksting (brent inn/open caption)

  Integrert teksting (open caption) vil alltid vises når man spiller av videoen, siden det er en del av videostrømmen. En av fordelene med integrert teksting er at personer som ønsker å spille av videoen med tekst ikke trenger å vite hvordan de skrur på teksten siden den alltid vises. En ulempe er at kvaliteten og lesbarheten på teksten kan reduseres hvis videoen blir komprimert. Det er for eksempel vanlig å komprimere videoer som brukes i PowerPoint presentasjoner. Da kan det være lurt å kontrollere at teksten fortsatt holder god nok kvalitet og er lesbar etter komprimering. Noen brukere synes også at det kan være forstyrrende med integrert tekst, da den alltid vises på videoklippet.

  Separat teksting (closed caption)

  Separat teksting (closed caption) gjør at brukeren kan skru av eller på teksten. Teksten vil da leses av mediespilleren som brukes til å spille av videoen. De fleste mediespillere har støtte for dette, men det kan være greit å kontrollere før videoen publiseres. De nyere versjonene av PowerPoint har også støtte for dette. En av fordelene med å separere tekststrømmen fra videoen er at brukeren har valgfrihet til å skru av og på teksten, i tillegg åpner det opp for å legge til flere tekstspor for eksempel tekst på flere språk eller målformer. En ulempe med separat teksting kan være at brukeren må vite hvordan de skrur på selve teksten. I mediespillere er denne funksjonen ofte identifisert med et symbol i form av bokstavene CC (closed caption), eller et ikon. Siden dette kan variere fra mediespiller til mediespiller kan det være lurt å legge til en instruksjon for hvordan dette gjøres.

  Eksempler på innhold som skal være tekstet/ha tekstalternativ

  Videoopptak som blir publisert på en nettside som er åpen for alle eller bak innlogging for utvalgte personer skal tekstes. Dette gjelder også på intra- og ekstranett som er nye eller vesentlig oppdatert etter 1. februar 2023. Direktesendinger er unntatt fra kravet, men dersom opptak fra en direktesending blir liggende på nettstedet utover 14 dager, eller publisert i ettertid, skal det ha et tekstalternativ.

  Konferanser

  På konferanser er det vanlig at foredragsholdere snakker fra egne notater. Det kan være lurt å legge notatet til grunn for arbeidet med tekstingen eller tekstalternativet. Hvis det som sies ikke stemmer overens med hovedinnholdet i notatet, eller det kommer frem annen informasjon i videoopptaket, blir man nødt for å bearbeide teksten. På konferanser kan det ofte komme spørsmål eller kommentarer fra publikum. Dette er eksempel på informasjon som kan komme i tillegg til notatet og som også skal være med i teksten.

  Forelesninger

  For opptak av forelesninger, vil et manus eller forelesers egne notater til forelesningen, være et godt utgangspunkt for arbeidet med tekstingen eller tekstalternativet. Hvis det som sies ikke stemmer overens med hovedinnholdet i notatet, eller det kommer annen relevant lydinformasjon frem i videoopptaket, vil dere måtte bearbeide teksten noe. Under forelesninger kan det ofte komme spørsmål eller kommentarer fra salen. Dette er eksempel på informasjon som kan komme i tillegg til notatet og som også skal være med i teksten.

  Ikke all lydinformasjon er nødvendig å gjengi. I en undervisningssituasjon kan dette være en mobil som ringer, dører som smeller, småprat fra salen eller gjentakende informasjon. Med mindre dette er relevant for innholdet i videoen.

  Kommunestyremøter (politiske møter i kommunale folkevalgte organ)

  For opptak av politiske møter kan for eksempel gode og utfyllende referater erstatte kravet om teksting, dersom all vesentlig informasjon blir gjengitt, og referatet er plassert visuelt nært opptaket. Les mer om opptak av kommunestyremøter under løsningsforslag for video- og lydopptak.