Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A)

KORT FORTALT: Tilby teksting for forhåndsinnspilt video med lyd.

Det gis tilgang til teksting for alt forhåndsinnspilt lydinnhold i synkroniserte medier, bortsett fra når mediene fungerer som mediealternativer til tekst og er tydelig merket som det.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.