Hopp til hovedinnhold

Instruksjoner må ikke utelukkende være avhengige av form, størrelse, visuell plassering, orientering, eller lyd for å kunne bli forstått.

  Hva er kravet?

  1.3.3 Sensoriske egenskaper.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  Kravet kan oppfylles på flere måter.

  Instruksjoner som inneholder informasjon om komponenters sensoriske egenskaper (form, størrelse, visuell plassering på siden, orientering eller lyd), inneholder én av følgende:

  • Annen informasjon som lar brukeren finne og betjene komponenten.
  • Ord som i språket er naturlig for å referere en leserekkefølge og denne rekkefølgen er den samme i koden.

  Løsningsforslag for 1.3.3 Sensoriske egenskaper

  Formålet med suksesskriteriet er å sikre at alle brukere kan oppfatte instruksjoner for å betjene innhold, selv om de ikke kan oppfatte form, størrelse eller bruke informasjon om romslig plassering eller orientering. Enkelte datahjelpemiddel oppfatter ikke form eller posisjon på innholdselement, for eksempel «rund» eller «til venstre». Dette suksesskriteriet krever at det blir gitt flere opplysninger for å klargjøre denne typen informasjon.

  Å gi informasjon ved hjelp av form, plassering eller lignende er likevel en effektiv metode for mange brukere, inkludert personer med kognitive funksjonsnedsettinger. Det er derfor mulig å vise til sensoriske egenskaper, som for eksempel "den runde knappen", men det skal da være mer informasjon i tillegg.

  Instruksjonen inneholder annen informasjon i tillegg

  I en spørreundersøkelse på nett, må brukeren trykke på en grønn pil som er plassert i det nedre høyre hjørnet for å gå videre til neste side i undersøkelsen. I dette tilfellet må pilen være tydelig merket som «neste». Instruksjonen som viser til pilen kan beskrive de sensoriske egenskapene til pilen, som «Den grønne pilen i høyre hjørne», så lenge den også viser til den tekstlige beskrivelsen (labelen). Instruksjonen kan da være «Trykk på den grønne pilen i høyre nedre hjørne, merket Neste, for å gå til neste side.».

  <form>
  <h6>Skriv inn ditt fornavn i det grønne feltet for fornavn</h6>
  <label for="fnavn">Fornavn<label><br>
  <input type="text" id="fnavn" name="fnavn" value="Ola"><br>
  <h6>Skriv inn ditt etternavn i det blå feltet for etternavn</h6>
  <label for="Enavn">Etternavn<label><br>
  <input type="text" id="enavn" name="enavn" value="Nordmann">
  </form>

  Ord som er naturlig for å referere leserekkefølge

  På mange språk, for eksempel norsk, er det vanligvis forstått at «overfor» viser til innhold som er presentert før stedet ordet brukes, og at «nedenfor» brukes om innhold som kommer etterpå. I slike tilfeller, og hvor innholdet som blir referert til faktisk er plassert på rett sted, vil fraser som «Finn mer informasjon om temaet i lenkene nedenfor», være i samsvar med dette suksesskriteriet.