Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Instruksjoner må ikke utelukkende være avhengige av form, størrelse, visuell plassering, orientering, eller lyd for å kunne bli forstått.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Instruksjoner som gjelder for forståelse og betjening av innhold, er ikke utelukkende avhengige av komponentenes sensoriske egenskaper, som for eksempel form, farge, størrelse, visuell plassering, orientering eller lyd.

  MERKNAD: Mer informasjon om krav som gjelder farge, finnes under retningslinje 1.4.

  Formål

  Hensikten med kravet er at brukere som ikke kan oppfatte instruksjoner som kun er basert på sensoriske egenskaper ved komponenten, som for eksempel plassering på siden eller formen til en knapp eller lenke, får presentert instruksjoner på en annen måte.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde eller har nedsatt syn.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder for alle instruksjoner for forståelse og betjening av innhold, som er avhengig av sensoriske egenskaper.

  Sensoriske egenskaper er egenskaper ved innholdet som brukeren oppfatter med sansene (syn, hørsel, føle, smak, lukt). Instruksjoner som viser til sensoriske egenskaper, skal alltid kombineres med annen informasjon.

  Kravet fraråder ikke instruksjoner basert på sensoriske egenskaper, men forutsetter at det alltid gis tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjonen oppgir enten funksjonen og/eller ledeteksten til den aktuelle komponenten.

  Eksempel: Et skjema som går over flere sider har en rund knapp for å gå videre til neste side. Knappen har også ledeteksten Neste Instruksjonene lyder slik: For å gå videre i skjemaet, trykk på den runde knappen med ledetekst Neste. Instruksjonene omfatter informasjon om knappens form, men har i tillegg tekstlig informasjon om funksjonen og ledetekst som hjelper brukeren å finne knappen.

  Presisering:

  • Bilde og lyd: Instruksjoner gitt som ikke-tekstlig innhold er dekket av og blir testet som del av suksesskriterium 1.1.1.
  • Informasjon og relasjoner: Tilleggsinformasjonen skal også bestemmes programmatisk, men dette vurderes i suksesskriterium 1.3.1.
  • Farge: instruksjoner gitt ved bruk av farge er dekket av og blir testet som del av suksesskriterium 1.4.1.
  • Løpende tekst: Tilsynet tester ikke tilfelle der instruksjoner er gitt i løpende tekst.

  Tilsynets tolking og krav til samsvar er avgrenset til instruksjoner for å forstå og betjene skjema.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Instruksjoner som inneholder informasjon om komponenters sensoriske egenskaper (form, størrelse, visuell plassering, orientering eller lyd), har tilleggsinformasjon som lar brukeren finne og betjene komponenten eller
  • I instruksjonen er det brukt ord som i språket er naturlig for å referere en leserekkefølge og denne rekkefølgen er den samme i koden.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Eksempel på ord som viser til sensoriske egenskaper: venstre, over, sirkel, stjerne, smal, den minste, rosa, og blå.

  W3Cs ACT-gruppe har utarbeidet en liste med eksempler på ord som refererer til sensoriske egenskaper (ACT-Rules Community, engelsk). Merk at listen ikke er uttømmende.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.