Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.3.3 Sensoriske egenskaper (Nivå A)

KORT FORTALT: Instruksjoner må ikke utelukkende være avhengige av form, størrelse, visuell plassering, orientering, eller lyd for å kunne bli forstått.

Instruksjoner som gjelder for forståelse og betjening av innhold, er ikke utelukkende avhengige av komponentenes sensoriske egenskaper, for eksempel form, størrelse, visuell plassering, orientering eller lyd.

Merknad: Mer informasjon om krav som gjelder farge, finnes under retningslinje 1.4.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.