Hopp til hovedinnhold

Sørg for at alle deler av innholdet som er på et annet språk enn resten av siden er markert i koden.

  Hva er kravet?

  3.1.2 Språk på deler av innhold.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  For setninger/avsnitt som er skrevet på et annet språk enn hovedspråket på nettsiden, gjelder følgende:

  • Elementet som setningen/avsnittet ligger i, har en gyldig språkkode i HTML-koden.
  • Språkkoden samsvarer med språket som setningen/avsnittet er skrevet på.

  Løsningsforslag for 3.1.2 Språk på deler av innhold

  Språkendringer på siden

  Har du skrevet deler av innholdet på et avvikende språk skal dette fremgå av koden. Dette kan for eksempel være et sitat som er skrevet på et annet språk, eller at sideinnholdet er på et språk og menyene på et annet.

  Termer som er blitt en del av språket, som egennavn og lignende, trenger ikke å merkes opp. For eksempel finnes ordet «date» i norske ordbøker, og norske skjermlesere kan uttale ordet korrekt. Det betyr at en norsk tekst kan inneholde ordet «date» uten at du må spesifisere at dette er et engelsk ord.

  Det kanskje vanligste tilfellet av språkendringer er når nettstedet har en avdeling på et annet språk, for eksempel engelske sider på nettstedet. Da er ofte menyene og sidefoten fortsatt på norsk. I dette tilfellet må du bestemme deg for om hovedspråket skal være engelsk og de norske områdene merkes opp med norske språkkoder, eller om hovedspråket skal være norsk og at det engelske innholdet merkes opp med engelsk språkkode. Det viktigste er at du husker å definere både hovedspråk og språkendringer.

  Kodeeksempler

  I HTML angir du språkendringer slik:

  <p>Dette er norsk tekst <span lang=”en”>This is english.</span> Her er det norsk igjen.</p>

  I eksempelet over er altså teksten i midten skrevet på engelsk, i motsetning til hovedinnholdet. Attributtet lang kan du sette på valgfritt element i html, eksempelvis <span>, < li>, <div>, <a> eller <p>.

  I XHTML kan du angi språket på tilsvarende måte, for eksempel på avsnitt:

  <p xml:lang=”en”>
  Bruker du XTHML 1.0 må du også ved avvikende språk bruke begge måtene å skrive på, her på et listeelement:

  <li xml:lang=”en” lang=”en”>

  Husk at dette kravet også gjelder for ledetekster som er programmatisk angitt:

  <label for="fname"><span lang="en">English label:</span></label>

  <input type="text" id="fname" name="fname">

  Språkkoder

  Språkkoden kan støtte alle typer opplesing, både hjelpemiddel for personer med lesevansker, skjermlesere for sterkt svaksynte og innebygde opplesingsfunksjoner. For å angi språk må du benytte språkkodene som er definert i standarden ISO 639-1.

  Noen eksempler på slike språkkoder er:

  • no – norsk
  • nb – norsk bokmål
  • nn – nynorsk
  • se - samisk (nordsamisk)
  • en – engelsk
  • sv – svensk
  • da – dansk
  • de – tysk
  • fr – fransk

  Det norske språket har altså tre språkkoder: «no», «nb» og «nn». Du må først og fremst bruke «no» for å definere at siden er på norsk, men kan også velge «nb» eller «nn», avhengig av om siden er skrevet på nynorsk eller bokmål.

  Liste over samtlige godkjente språkkoder (ekstern side, engelsk). Merk at det er koder med to bokstaver som gjelder.