Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 3.1.2 Språk på deler av innhold (Nivå AA)

KORT FORTALT: Sørg for at alle deler av innholdet som er på et annet språk enn resten av siden er markert i koden.

Naturlig språk i de enkelte avsnittene eller setningene som innholdet består av, kan bestemmes programmeringsmessig. Unntaket er egennavn, tekniske termer, ord av ubestemmelig språklig opphav, samt ord eller uttrykk som har blitt en del av språket i den omkringliggende teksten.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.