Hopp til hovedinnhold

Dersom feil blir oppdaget automatisk, gi brukeren et forslag til hvordan feilen kan rettes.

  Hva er kravet?

  3.3.3 Forslag ved feil.

  Hva bør jeg teste?

  Her er en oppsummering av våre testregler og hva som er forventet resultat av testingen.

  Hvordan oppnå samsvar med kravet

  For alle skjemaelementa hvor inndatafeil blir oppdaget automatisk, får brukeren et forslag som gir tilstrekkelig informasjon om hvordan feil kan rettes.

  Dette gjelder skjemaelementer med

  • informasjon som nettsiden krever, men som brukeren har utelatt (tomme obligatoriske felt)
  • informasjon som er gitt, men som har feil format eller feil verdi

  Løsningsforslag for 3.3.3 Forslag ved feil

  Informasjon som er fylt inn, eller et forslag til retting, må ligge i skjemaelementet etter at feilen ble oppdaget automatisk.

  For et inputfelt for måneder, der brukeren gi inputen «12», kan siden generere forslag som:

  • En liste over de tillatte verdiene, for eksempel skriv en av følgende: januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember.
  • En beskrivelse av det godkjente formatet, for eksempel «Skriv navnet på måneden».
  • Konverteringen av inndataene blir tolket som et annet format, for eksempel «Mente du desember?»

  Kravet gjelder ikke dersom:

  • Det ikke finnes eksakte eller kjente måter å rette feilen på, for eksempel stavemåte, hvordan man skal skrive et navn og lignende.
  • Inndata er knyttet til sikkerhet, for eksempel passord.
  • Forslag til retting undergraver formålet, for eksempel svar i ein quiz.