Hopp til hovedinnhold

Rapport

Tilsynsrapport Tønsberg kommune

Rapporten gjør greie for resultatene etter tilsynet med Tønsberg kommune. Tilsynet avdekket brudd på 7 av 11 krav som ble testet.

2021:4
07. september 2021

  1 Innledning

  Digitaliseringsdirektoratet er tilsynsmyndighet på området universell utforming av ikt.

  Rettslig grunnlag for tilsyn er likestillings- og diskrimineringsloven (ldl) § 36 første ledd jf. ldl § 18 og forskriften om universell utforming av ikt-løsninger § 5.

  Vi gjennomførte tilsyn med Tønsberg kommune i tidsrommet 26.02.2021 til 26.05.2021. Tilsynet rettet seg mot Visma Flyt Skole (Tønsberg).

  Rapporten tar for seg resultatene innenfor tema for tilsynet, på de sidene som er testet. Rapporten gir ikke en fullstendig tilstandsvurdering av nettstedet.

  Resultatene med begrunnelse og rettsgrunnlag står i kapittel 2.

  2 Resultat

  Resultatene bygger på informasjon fra testingen av nettstedet.

  Resultatene er fremstilt inndelt i kategorier. Der det er påvist brudd på minstekravene vil dette gå frem under den enkelte kategorien. Dersom det er avdekket brudd på minstekravene vil dette følges opp med reaksjoner i form av pålegg om retting og eventuelt tvangsmulkt.

  Det er avdekket brudd på 7 av 11 krav som er testet.

  Det er avdekket brudd fra følgende krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løsninger § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  2.1 Alternativt format

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Meningsbærende bilde har tekstalternativ som ikke er beskrivende.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Bilde av to barn over teksten Velkommen til Veilederen skole 1.1.1a-1
  2 Side 4 Hvitt og blått infoikon - SFO 1.1.1a-7
  3 Side 4 Hvitt og blått infoikon - Nytt fravær 1.1.1a-8
  4 Side 4 Hvitt og blått infoikon - Ny anmerkning 1.1.1a-9
  b) Meningsbærende bilde mangler tekstalternativ.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 6 Blått og hvitt infoikon 1.1.1a-11
  c) Meningsbærende bilde mangler alt-attributt.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Portrettbilde av elev Jenka Danser 1.1.1a-2
  2 Side 1 Portrettbilde av elev Bolero Danser 1.1.1a-3
  3 Side 1 Portrettbilde av elev Halling Danser 1.1.1a-4
  4 Side 3 Portrett av eleven Halling Danser 1.1.1a-6

  Kommentar til brudd

  Feilene som er avdekt gjør at brukere som har vanskelig for å oppfatte visuelt innhold, ikke alltid får informasjonen på annen måte enn visuelt. For eksempel skal en person med nedsatt syn få lest opp tekstalternativ som formidler innhold i ikke-tekstlig informasjon.

  • Meningsbærende bilde på nettstedet skal ha en alternativ tekst, slik at formålet med eller innholdet i bildet blir presentert for blinde eller svaksynte som benytter hjelpemiddel. Den alternative teksten skal være beskrivende for bildet.
  • Ikke-tekstlig innhold skal ha alt-attributt slik at innholdet blir formidlet korrekt.

  2.2 Kontrast

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Testside har kontrastfeil.
  Side Antall element med kontrastfeil
  Side 1 3

  Kommentar til brudd

  Det skal være tilstrekkelig kontrast mellom bakgrunn og tekst på nettstedet. Dette gjør at brukere med moderat nedsatt syn i større grad kan lese teksten. Dette gjelder også brukere med redusert fargesyn. Tilstrekkelig kontrast gir økt brukervennlighet for alle brukere.

  2.3 Skjema

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling blir oppdaget automatisk, gir ikke tekstlig feilmelding.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 5 Tittel 3.3.1a-6
  2 Side 5 Melding 3.3.1a-7
  b) Skjemaelement med identifikasjon i form av: ikon/symbol/bilde, som ikke er rett identifisert i koden.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 2 Søkefelt 3.3.2a-10
  c) Informasjon om obligatoriske skjemaelement er i form av ikon/symbol/bilde. Ikon/symbol/bilde er ikke tekstlig forklart.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 5 Mottaker 3.3.2a-18
  2 Side 5 Tittel 3.3.2a-19
  3 Side 5 Melding 3.3.2a-20
  d) Skjemaelement uten identifikasjon i form av tekst eller ikon/symbol/bilde.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 6 Merknad/ hente- melding fra foresatt (tredje rute) 3.3.2a-23
  2 Side 6 Merknad/ hente- melding fra foresatt (fjerde rute) 3.3.2a-24
  e) Skjemaelement er ikke er koblet til en ledetekst i koden.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1, Side 2 Vis varsler 4.1.2a-1
  2 Side 1 E-post 4.1.2a-2
  3 Side 1 Telefon Mobil 4.1.2a-3
  4 Side 1 Telefon Arbeid 4.1.2a-4
  5 Side 1 Telefon Hjem 4.1.2a-5
  6 Side 1 SMS skole-hjem for alle mine barn 4.1.2a-6
  7 Side 2 Søkefelt 4.1.2a-7
  8 Side 3 Telefon mobil 4.1.2a-11
  9 Side 4 SFO - E-post 4.1.2a-12
  10 Side 4 Nytt fravær - E-post 4.1.2a-13
  11 Side 4 Ny anmerkning - E-post 4.1.2a-14
  12 Side 4 SFO - Melding 4.1.2a-15
  13 Side 4 Nytt fravær - Melding 4.1.2a-16
  14 Side 4 Ny anmerkning - Melding 4.1.2a-17
  15 Side 5 Mottaker 4.1.2a-18
  16 Side 5 Melding 4.1.2a-20
  17 Side 6 Merknad/ hente- melding fra foresatt (første rute) 4.1.2a-21
  18 Side 6 Merknad/ hente- melding fra foresatt (tredje rute) 4.1.2a-22
  19 Side 7 Status Ja/Nei 4.1.2a-25
  f) Skjemaelement er koblet til en ledetekst i koden. Ledeteksten identifiserer ikke skjemaelementet.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 2 Dato - Fra 4.1.2a-8
  2 Side 2 Dato - Til 4.1.2a-9
  g) Knapp er koblet til en ledetekst i koden. Ledeteksten identifiserer ikke knappen.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Knapp for å lukke modalvindu Merk som lest 4.1.2b-1
  2 Side 3 Knapp for å lukke modalvindu Skriv ut 4.1.2b-9
  h) Knapp er ikke kodet med <input> eller <button>. Knapp er ikke kodet med role="button".
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 2 Knapp for Alle 4.1.2b-6
  2 Side 2 Knapp for Ulest 4.1.2b-7
  3 Side 2 Knapp for Lest 4.1.2b-8
  4 Side 3 Knapp i modalvindu Avbryt 4.1.2b-11
  5 Side 4, Side 5 Avbryt 4.1.2b-12
  6 Side 6 Forrige uke 4.1.2b-22
  7 Side 6 Neste uke 4.1.2b-23
  8 Side 7 Aktiv 4.1.2b-24
  9 Side 7 Aktiv 4.1.2b-25
  i) Knapp er ikke er koblet til en ledetekst i koden.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 2 Knapp i søkefelt 4.1.2b-5

  Kommentar til brudd

  Feilene som er avdekka gjør skjemaet vanskelig å bruke for alle. Kravene som ikke er oppfylte skal særlig ivareta brukere som er blinde, fargeblinde eller har nedsatt syn, nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon. Feilene gjør også at brukere som benytter hjelpemiddel vil ha utfordringer med å bruke skjemaet.

  • Der obligatoriske skjemafelt blir fylt ut feil skal brukeren få en tekstlig feilmelding. Feilmeldingen skal være kodet som tekst. Feilmelding skal identifisere skjemaelement der feilen oppstod og beskrive feilen.
  • Skjemaelement med ikon, symbol eller bilde skal være identifisert i koden.
  • Der det er opplyst om obligatoriske skjemaelement ved bruk av symbol, skal symbolet være tekstlig forklart før det blir tatt i bruk.
  • Skjemaelement skal være koblet til ledetekst i koden.
  • Knapper skal være koblet til ledetekst i koden, og ledeteksten skal identifisere knappen. Ledeteksten skal være på samme språk som skjemaet.
  • Knapper som ikke er kodet med standardelementa i (X)HTML, skal ha informasjon om rolle.

  2.4 Tastaturbetjening

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Det er ikke mulig å nå og betjene alt innhold/funksjonalitet med tastatur.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 2 Fanen "Sendte meldinger" 2.1.1a-2
  2 Side 2 Modalvinduet kalender i "Fra" 2.1.1a-29
  3 Side 2 Knappen "Alle" 2.1.1a-3
  4 Side 2 Modalvinduet kalender i "Til" 2.1.1a-30
  5 Side 2 Knappen "Ulest" 2.1.1a-5
  6 Side 2 Knappen "Lest" 2.1.1a-6
  7 Side 2 Kolonnesortering: Fra 2.1.1a-7
  8 Side 3 Fanen "Anmerkning" 2.1.1a-10
  9 Side 3 Fanen "Vurdering" 2.1.1a-11
  10 Side 3 Fanen "Grupper" 2.1.1a-12
  11 Side 3 Fanen "Timeplan" 2.1.1a-13
  12 Side 3 Fanen "SFO/Fakturering" 2.1.1a-14
  13 Side 3 Tilleggsinformasjon 2.1.1a-28
  14 Side 3 Fanen "Foresatt" 2.1.1a-8
  15 Side 3 Fanen "Fravær" 2.1.1a-9
  16 Side 4 Foresatt - Mor 2.1.1a-31
  17 Side 4 Fanen "Info" 2.1.1a-32
  18 Side 4 Infoknapp bak SFO 2.1.1a-33
  19 Side 5 Kolonnesortering: Dato 2.1.1a-19
  20 Side 6 Fanen "Innstillinger/repeterende kommentar" 2.1.1a-38
  21 Side 6 Kalender-knappen 2.1.1a-39
  22 Side 7 Knappen "Inaktiv" 2.1.1a-35
  23 Side 7 Info-knapp 2.1.1a-36
  24 Side 7 Rediger samtykke 2.1.1a-37
  b) Element det er mulig å betjene med tastaturet som ikke får synlig fokusmarkering.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Knappen "Rediger" 2.4.7a-2
  2 Side 1 Knappen "Innstillinger SMS" 2.4.7a-3
  3 Side 2 Søkeknappen 2.4.7a-4
  4 Side 5 "Elever" 2.4.7a-10
  5 Side 5 "Meldinger" 2.4.7a-11
  6 Side 5 Nedtrekkslisten for "Veilederen skole" 2.4.7a-12
  7 Side 5 "Danser, Jenka" i nedtrekkslisten 2.4.7a-13
  8 Side 5 "Danser, Bolero" i nedtrekkslisten 2.4.7a-14
  9 Side 5 "Danser, Halling" i nedtrekkslisten 2.4.7a-15
  10 Side 5 Mellom nedtrekkslistene "Vår 2021" og "Mottaker" i skjemaet, er det et steg som kan betjenes med tastatur, men som ikke får synlig fokusmarkering. Skjer ingenting ved trykk på enter. 2.4.7a-17
  11 Side 5 "Mine barn" 2.4.7a-8
  12 Side 5 Siden for "Veilederen skole" 2.4.7a-9

  Kommentar til brudd

  Feilene som er avdekket gjør nettstedet vanskeligere å bruke for alle. Kravene som ikke er oppfylt skal særlig ivareta blinde og svaksynte, og brukere med nedsatt kognisjon eller motorikk.

  • Alt innhold på nettstedet skal kunne nås og brukes med bare tastaturet. Brukeren skal kunne gjøre tilsvarende handlinger som brukere som navigerer på nettstedet med mus.
  • Ved tastaturnavigasjon skal innhold brukeren navigerer til, ha synlig fokusmarkering slik at brukeren kan orientere seg på siden og identifisere innholdet. Når en nettside inneholder flere element som kan nås med tastatur, skal brukeren alltid kunne se hvilket innholdselement han har navigert til.

  3 Om kontrollen

  3.1 Tema

  Formålet med tilsynet er å kontrollere om Tønsberg kommune etterlever lov- og forskriftskrav om universell utforming av ikt, innenfor tema for kontrollen.

  Tilsynet omfattet følgende tema:

  • Alternativt format.
  • Kontrast.
  • Presentasjon.
  • Skjema.
  • Tastaturbetjening.

  3.2 Krav

  Oversikt over krav (suksesskriterium) som er testet i kontrollen:

  3.3 Testregler

  Oversikt over testregler som er brukt i kontrollen:

  • 1.1.1a Bilde har tekstalternativ.
  • 1.2.2a Førehandsinnspelt video med lyd, er teksta.
  • 1.4.3c Det er tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn.
  • 1.4.4a Tekst kan forstørres til minst 200 % uten tap av innhold og funksjonalitet.
  • 2.1.1a Det er mulig å nå og betjene innhold med tastatur.
  • 2.1.2a Det finnes ingen tastaturfeller på nettsida.
  • 2.4.7a Innhold som kan betjenes med tastatur, får synlig fokusmarkering.
  • 3.3.1a Skjema gir feilmelding hvis tomme obligatoriske skjemafelt blir oppdaget automatisk.
  • 3.3.2a Skjemaelement har instruksjon eller ledetekst.
  • 4.1.1a Koden inneholder ikke syntaksfeil.
  • 4.1.2a Skjemaelement er identifiserte i koden.
  • 4.1.2b Knapper er identifiserte i koden.

  3.4 Testingen av nettstedet

  Vi har testet 11 av de 35 suksesskriteriene som utgir minstekravene i forskriften og vi har brukt 12 testregler.

  Verifikasjonen er gjort ved testing av 7 enkeltsider på nettstedet. Oversikt over testsider går frem av punkt 2.3.

  Testingen er gjennomført med følgende nettlesere og verktøy:

  • Google Chrome, versjon 89.0.
  • Kodevalidatoren til W3C.
  • Siteimprove Accessibility Checker (Utviding i Chrome).

  Utover dette er nettstedet kontrollert med manuelle metoder. For informasjon om målemetodene vi har brukt, viser vi til testregelsettet vårt.

  3.5 Enkeltsider som ble testet

  Vi har testet kommunikasjon mellom virksomheten og sluttbrukeren i et testmiljø som svarer til produksjonsmiljøet.

  Visma Flyt Skole.

  3.6 Aktivitet under tilsynet

  Tilsynet med Tønsberg kommune omfattet følgende aktiviteter:

  1. Tilsynsvarselet ble sendt 26.02.2021.
  2. Vi fikk tilbakemelding/dokumentasjon fra virksomheten 04.03.2021.
  3. Testing og vurdering av nettstedet opp mot kravene ble gjort i uke 12-16.
  4. Foreløpig rapport og bildedokumentasjon av feil ble sendt 26.05.2021.
  5. Vi mottok tilbakemeldinger fra virksomheten 11.06.2021.

  5 Standarden for nettløsninger

  Ved å følge WCAG 2.0 blir nettløsninger tilgjengelige for flere personer med nedsatt funksjonsevne. WCAG tar hensyn til at brukerne av nettløsninger har ulike forutsetninger, og dekker følgende:

  • Syn.
  • Kognisjon.
  • Lese- og skrivevansker.
  • Norsk som andrespråk.
  • Motorikk.
  • Hørsel.
  • Epilepsi.
  • Belastningsskader.

  Nettløysingar som følgjer krava vil være mer brukervennlige for alle.

  Krava til nettløsninger går fram av forskrifta § 4 første ledd, som sier at nettløsninger skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå A og AA, med tre unntak.

  35 av 61 suksesskriterium er gjort til obligatoriske minimumskrav for nettløsninger som er omfatta av forskrifta. Det er gjort unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, som regulerer lyd og video.

  WCAG 2.0 er bygd opp av 4 prinsipp, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterium:

  • Prinsippene beskriv grunnlaget for tilgjengelighet på overordnet nivå. Ifølge prinsippene skal nettløsninger være mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelige og robuste.
  • Retningslinjene er overordna mål for tilgjengelighet i nettløsninger. Retningslinjene er ikke mulige å teste, men de setter suksesskriteriene i en sammenheng.
  • Suksesskriteriene er konkrete, testbare krav til tilgjengelighet. Suksesskriteriene er teknologinøytrale, og vi kan følge de uavhengig av programmeringsspråk og publiseringsløsning.

  I tillegg viser WCAG 2.0 til teknikker med døme på hvordan vi kan oppfylle suksesskriteriene.