Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Unngå tastaturfeller.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Dersom tastaturfokus kan flyttes til en av komponentene på siden ved hjelp av et tastaturgrensesnitt, kan fokus flyttes fra den aktuelle komponenten bare ved hjelp av tastaturgrensesnittet. Dersom det er behov for noe annet enn standard pil- eller tabulatortaster eller andre standardmetoder for navigering, får brukeren informasjon om hvilken metode som må benyttes for å flytte fokus.

  MERKNAD: Alt innhold på nettsiden må overholde dette suksesskriteriet (uansett om det brukes til å oppfylle andre suksesskriterier eller ikke) fordi enhver form for innhold som ikke oppfyller dette suksesskriteriet, kan hindre brukeren i å bruke hele siden. Se Forutsetninger for samsvar med krav, punkt 5: Ingen interferens.

  Formål

  Hensikten med kravet er å hindre at brukere som navigerer kun med tastatur eller alternativt tastatur, blir stående fast i innhold på nettsiden (tastaturfelle).

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn eller nedsatt motorikk.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder for alt innhold og funksjonalitet på nettsiden, som er mulig å nå med tastaturet.

  Begrepet Tastaturgrensesnitt er definert i WCAGs ordliste.

  Tastaturfelle er ikke definert, men det betyr at brukeren blir stående fast i et element det er mulig å navigere til med tastaturet. Det er ikke mulig å navigere ut av det aktuelle elementet bare med hjelp av tastaturet.

  Standardmetoder for tastaturnavigering er kort forklart i suksesskriteriet. Mer konkret innebærer dette bruk av en eller flere av følgende taster:

  • Tab-tasten
  • Shift-tasten + Tab tasten
  • Pil-taster
  • Esc-tasten
  • Enter-tasten
  • Mellomromstasten

  Forventet oppførsel for taster ved standard tastaturnavigasjon (ACT-Rules Community, engelsk) er følgende:

  • Tab-tasten: Hoppe framover mellom elementer som får fokus
  • Shift-tasten + Tab-tasten: Hoppe bakover mellom elementer som får fokus
  • Pil-taster: Navigere i inndatafeler som for eksempel i nedtrekkslister eller mellom radioknapper
  • Esc-tasten: Lukke eller avbryte en komponent som for eksempel et modalvindu
  • Enter-tasten: Velge eller aktivere elementet som har fokus
  • Mellomromstasten: Gjøre valg i inndatafelter for eksempel nedtrekkslister eller mellom radioknapper

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Det er mulig å navigere gjennom alt innhold på nettsiden som kan få tastaturfokus, uten å bli stående fast i noe element.
   • Dersom det ikke er brukt standardmetoder for tastaturnavigering på nettsiden, er alternativ tastaturnavigasjon beskrevet for brukeren.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.