Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.4.3 Kontrast (minimum, Nivå AA)

KORT FORTALT: Kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen er minst 4,5:1.

Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder av tekst har et kontrastforhold på minst 4.5:1, unntatt i følgende tilfeller:

  • Stor tekst: Stor skriftstørrelse og bilder av stor skriftstørrelse har et kontrastforhold på minst 3:1.
  • Uvesentlig: Tekst eller bilder av tekst som utgjør en del av en inaktiv brukergrensesnittkomponent, som er ren dekorasjon, som ikke er synlig(e) for noen, eller som utgjør en del av et bilde som inneholder annet vesentlig visuelt innhold, er ikke underlagt kontrastkrav.
  • Logoer: Tekst som utgjør en del av en logo eller et varemerkenavn, er ikke underlagt kontrastkrav.

    Løsningsforslag og eksempler

    Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

    Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.