Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen er minst 4,5:1.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder av tekst har et kontrastforhold på minst 4.5:1, unntatt i følgende tilfeller:

  • Stor tekst: Stor skriftstørrelse og bilder av stor skriftstørrelse har et kontrastforhold på minst 3:1.
  • Uvesentlig: Tekst eller bilder av tekst som utgjør en del av en inaktiv brukergrensesnittkomponent, som er ren dekorasjon, som ikke er synlig(e) for noen, eller som utgjør en del av et bilde som inneholder annet vesentlig visuelt innhold, er ikke underlagt kontrastkrav.
  • Logoer: Tekst som utgjør en del av en logo eller et varemerkenavn, er ikke underlagt kontrastkrav.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn. Kontrastverdiene i kravet skal sørge for at teksten kan leses av personer med moderat nedsatt syn, uten bruk av hjelpemiddelteknologi.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med nedsatt syn, inkludert fargeblindhet.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder ifølge ordlyden for tekst og bilder av tekst. Det omfatter også tekst som kommer til syne ved mouseover og tastaturfokus eller lignende.

  Ordlyden i kravet gjør unntak for følgende situasjoner:

  • Tekst i logoer og varemerker
  • Tekst i inaktive brukergrensesnittkomponenter
  • Tekst brukt som ren dekorasjon, pynt
  • Tekst som ikke er synlig for brukeren
  • Tekst i bilde der teksten ikke er vesentlig for å formidle meningsinnholdet

  Begrepene Tekst, Bilder av tekst, Kontrastforhold Stor skriftstørrelse, Brukergrensesnittkomponent og Ren dekorasjon er definert i WCAGs ordliste.

  Minimum tillatt kontrastverdi er ulik, avhengig av om det er tekst eller stor tekst.

  • Hovedregelen er at tekst skal ha kontrast mot bakgrunnen på minst 4,5:1.
  • Stor tekst skal ha kontrast mot bakgrunnen på minst 3,0:1. Stor tekst, er ifølge forståartikkelen, tekst som er større enn 24 piksler høy i vanlig skrift eller 19 piksler høy i feit skrift.

  Per nå er det vanskelig å måle skriftstørrelse i bilde av tekst. Av den grunn er kontrastverdien for bilde av tekst satt til 3,0:1.

  I tilfeller med gradert farge på bakgrunn eller tekst, er det punktet med den svakeste kontrastverdien som gjelder.

  Det er tillatt å oppfylle kravene til kontrast med en høykontrastversjon av nettsiden, jamfør teknikk G174. Etter tilsynets oppfatning, er det mest hensiktsmessig at vanlig versjon av nettsiden er i samsvar med kravene, slik at en slipper å vedlikeholde to versjoner av nettsiden. Dette er opp til den enkelte virksomhet å vurdere.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  Tekst

  • Kontrastverdien for tekst er på minst 4,5:1 mot bakgrunnen
  • Kontrastverdien for stor tekst er på minst 3,0:1 mot bakgrunnen, og
   • tekststørrelsen er minst 24 piksler eller 19 piksler dersom teksten er feit/uthevet eller
  • Det finnes en høykontrastvisning som oppfyller alle følgende punkter:
   • Mekanismen for å aktivere høykontrast er plassert nær starten av siden og er visuelt markert med tekst eller ikon.
   • Mekanismen tilfredsstiller kravet til kontrastverdi.
   • Tekst og stor tekst har kontrastverdi i tråd med kravet i høykontrastvisning.
   • Tekst og stor tekst med for svak kontrastverdi i ordinær visning, er identisk med teksten i høykontrastvisning og tilfredsstiller i tillegg alle andre suksesskriterier som er relevante for den aktuelle nettsiden.

  Bilde av tekst

  • Bilde av tekst har kontrastverdi på minst 3:1 mot bakgrunnen eller
  • Det finnes en høykontrastvisning som oppfyller alle følgende punkter:
   • Mekanismen for å aktivere høykontrast er plassert nær starten av siden og er visuelt markert med tekst eller ikon.
   • Mekanismen tilfredsstiller kravet til kontrastverdi.
   • Bilde av tekst har kontrastverdi i tråd med kravet i høykontrastvisning.
   • Bilde av tekst med for svak kontrastverdi i ordinær visning, er identisk med teksten i høykontrastvisning og tilfredsstiller i tillegg alle andre suksesskriterier som er relevante for den aktuelle nettsiden.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Kontrastforholdet på 4,5:1 er ifølge forståartikkelen satt fordi det vil kompensere for et synstap på 20/40. Et slikt synstap er vanlig for eldre. Denne kontrasten vil også gjøre teksten enklere å lese for alle brukere, for eksempel på en liten skjerm (smarttelefon/ nettbrett) eller i sollys.

  Verktøy som tester kontrast automatisk, klarer ikke å fange opp, og vurdere om den aktuelle teksten er omfattet av unntakene som er listet opp i kravet eller å ta høyde for eventuell høykontrastvisning.

  Til tross for at det er tillatt å bruke bilde av tekst, bør en bruke tekst i alle situasjoner der det er praktisk mulig. Dersom en unntaksvis trenger å bruke bilde av tekst, bør bildet ha høy oppløsning.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.