Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Tekst kan bli endret til 200 % størrelse uten tap av innhold eller funksjon.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Med unntak av teksting og bilder av tekst kan tekst forstørres opp til 200 % uten bruk av hjelpemiddelteknologi og uten at innhold eller funksjonalitet går tapt.

  Formål

  Hensikten med kravet er personer med moderat nedsatt syn skal kunne forstørre og lese tekst, uten bruk av hjelpemiddelteknologi.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med nedsatt syn.

  Tilsynets tolking

  Brukeren skal kunne forstørre tekst til minst 200 %. Kravet gjelder i utgangspunktet for all tekst. I ordlyden i suksesskriteriet er det gjort unntak for følgende:

  • Teksting av multimedieinnhold
  • Bilder av tekst

  Begrepene Teksting, Bilder av tekst, Tekst og hjelpemiddelteknologi er definert i WCAGs ordliste.

  Innholdsprodusenten skal først og fremst sørge for at innholdet ikke er laget på en slik måte at det hindrer forstørring. Forstørring er vanligvis støttet i brukeragenter som nettlesere eller hjelpemiddelteknologi, men det er også mulig å tilby forstørring på selve nettstedet.

  Eksempel på at innhold eller funksjonalitet går tapt:

  • Tekst blir kuttet av eller skjult
  • Tekst legger seg over annen tekst
  • Tekst havner utenfor presentasjonsrammen, og det er ikke mulig å scrolle eller lignende for å få tak i innholdet
  • Brukeren får ikke tilgang til ledetekster, verktøytips eller skjemaelementer i forstørret visning
  • Brukeren får ikke tilgang til tekst eller funksjonalitet som er trunkert når innholdet aktiveres eller får fokus

  Plassering av elementer på nettstedet trenger ikke være likt i vanlig visning og forstørret visning, så lenge brukeren får tilgang til og kan bruke innholdet i 200 % visning. Trunkering av innholdet er tillatt, så lenge brukeren har tilgang til alt innhold eller funksjonalitet når innholdet får tastaturfokus eller ved aktivering av innholdet, for eksempel en hamburgermeny.

  Tilsynet tester kravet med en skjermoppløsning på 1920 x 1080 piksler. Dette baserer seg på statistikk om mest brukte skjermoppløsninger i 2022 (Statcounter, engelsk). Skjermoppløsningen er fastsatt basert på teknikk G178, som angir en skjermstørrelse på 1024 x 768 piksler eller større.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • All tekst kan forstørres opp til minst 200 % visning uten at innhold eller funksjonalitet går tapt.
  • Brukeren kan gå tilbake til vanlig 100% visning.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.