Hopp til hovedinnhold

Rapport

Tilsynsrapport Tønsberg kommune (app)

Rapporten gjør greie for resultatene etter tilsynet med Tønsberg kommune (app). Tilsynet avdekket brudd på 5 av 6 krav som ble testet.

2021:5
07. september 2021

  1 Innledning

  Digitaliseringsdirektoratet er tilsynsmyndighet på området universell utforming av ikt.

  Rettslig grunnlag for tilsyn er likestillings- og diskrimineringslova (ldl) § 36 første ledd jf. ldl § 18 og forskrifta om universell utforming av ikt-løsninger § 5.

  Vi gjennomførte tilsyn med Tønsberg kommune i tidsrommet 20.04.2021 til 26.05.2021. Vi har testet Visma appen på iOS og Android.

  Rapporten tar for seg resultatene innenfor tema for tilsynet, på de sidene som er testet. Rapporten gir ikke en fullstendig tilstandsvurdering av appen.

  Resultatene med begrunnelse og rettsgrunnlag står i kapittel 2-4.

  2 Resultat

  Resultatene bygger på informasjon fra testingen av appen.

  Resultatene er inndelt i kategorier. Der det er påvist brudd på minstekravene vil dette gå frem under den enkelte kategorien. Dersom det er avdekket brudd på minstekravene vil dette følges opp med reaksjoner i form av pålegg om retting og eventuell tvangsmulkt.

  Det er avdekket brudd på 5 av 6 krav som ble testet.

  Det er avdekket brudd fra følgende krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løsninger § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  3 Resultat iOS

  3.1 Alternativt format

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Meningsbærende bilde har ikke tekstalternativ som beskriver bildet.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 6 Bilde av skoleklasse app-1.1.1a-6
  2 Side 12, Side 2, Side 7 Blått og hvitt informasjonsikon app-1.1.1a-12

  Kommentar til brudd

  Meningsbærende bilde i appen skal ha en alternativ tekst, slik at formålet med eller innholdet i bilde blir presentert for blinde eller svaksynte brukere.

  3.2 Kontrast

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Liten tekst har kontrast mindre enn 4,5:1 mot bakgrunnen.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 "Veilederen skole" under Bolero Danser app-1.4.3a-1
  2 Side 1 "Veilederen skole" under Halling Danser app-1.4.3a-2
  3 Side 1 "Veilederen skole" under Jenka Danser app-1.4.3a-3
  4 Side 1 "Andre meldinger" under Veilederen skole app-1.4.3a-4
  5 Side 2 Fre app-1.4.3a-10
  6 Side 2 Meldinger app-1.4.3a-11
  7 Side 2 SFO app-1.4.3a-12
  8 Side 2 Samtykke app-1.4.3a-13
  9 Side 2 Uke 16 app-1.4.3a-14
  10 Side 2 Veilederen skole app-1.4.3a-15
  11 Side 2 Benyttes ikke til søknad om permisjon app-1.4.3a-5
  12 Side 2 Man app-1.4.3a-6
  13 Side 2 Tir app-1.4.3a-7
  14 Side 2 Ons app-1.4.3a-8
  15 Side 2 Tor app-1.4.3a-9
  16 Side 3 Tilstedeværelse - Planlagt innsjekk app-1.4.3a-16
  17 Side 3 Tilstedeværelse - Ankommet SFO app-1.4.3a-17
  18 Side 3 Tilstedeværelse - Planlagt utsjekk app-1.4.3a-18
  19 Side 6 Rød tekst app-1.4.3a-20
  20 Side 8 Fra app - Hei!... app-1.4.3a-21
  21 Side 9 Samtale med: Sølvi Normalbakke app-1.4.3a-22
  22 Side 10 Send til: app-1.4.3a-23
  23 Side 14 Språk app-1.4.3a-25

  Kommentar til brudd

  Det skal være tilstrekkelig kontrast mellom bakgrunn og tekst. Dette gjør at brukere med moderat nedsatt syn i større grad kan lese teksten. Dette gjelder også brukere med redusert fargesyn. Tilstrekkelig kontrast gir økt brukervennlighet for alle brukere.

  3.3 Skjema

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling blir oppdaget automatisk, gir feilmelding som ikke identifiserer hvor feilen er oppstått.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 3 Tekstfelt under Ny repeterende merknad/hentemelding - Rediger repeterende - onsdag app-3.3.1a-11
  2 Side 3 "Velg ukedager" under Legg til for flere dager - periode app-3.3.1a-12
  3 Side 3 "Fra" under Legg til for flere dager - periode app-3.3.1a-14
  4 Side 3 "Til" under Legg til for flere dager - periode app-3.3.1a-15
  5 Side 3 Tekstfeltet i Rediger valgt dag - 26.04.2021 app-3.3.1a-21
  6 Side 3 Tekstfeltet i Legg til ny - 21.04.2021 app-3.3.1a-3
  b) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling blir oppdaget automatisk, gir feilmelding som ikke beskriver feilen.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 3 Tekstfeltet i "Legg til merknad/hentemelding" under Legg til for flere dager - periode app-3.3.1a-13
  c) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling blir oppdaget automatisk, gir feilmelding som ikke blir lest opp med skjermleser.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 9 Tekstfelt nederst på siden app-3.3.1a-9
  2 Side 10 Tekstfelt nederst app-3.3.1a-16
  d) Det interaktive elementet får ikke lest opp en ledetekst som identifiserer elementet.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Innstillinger app-4.1.2a-1
  2 Side 2 Pil til Høyre i kalender app-4.1.2a-3
  3 Side 2 Pil til Venstre i kalender app-4.1.2a-4
  4 Side 2 Knapp for å åpne liste med fraværskoder app-4.1.2a-6
  5 Side 10 Knapp for å finne mottaker app-4.1.2a-20
  6 Side 13 Knapp for å åpne Merknader app-4.1.2a-23
  7 Side 13 Knapp for å åpne Vedlegg app-4.1.2a-24

  Kommentar til brudd

  Feilene som er avdekket gjør skjemaet vanskelig å bruke for alle. Kravene som ikke er oppfylt skal særlig ivareta de som er blinde, fargeblinde eller har nedsatt syn, nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon. Feilene gjør også at brukere som benytter hjelpemiddel vil ha vanskelig for å fylle ut skjemaet rett.

  • Der obligatoriske skjemafelt ikke blir fylt ut skal brukeren få en feilmelding som identifiserer hvor feilen har oppstått. Feilmeldingen skal beskrive og spesifisere feilen i slik grad at brukeren blir i stand til å korrigere feilen.
  • Interaktive element skal ha en ledetekst som identifiserer og beskriver elementet og hvilken funksjon det har.

  3.4 Tastaturbetjening

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Det er ikke mulig å nå og betjene alt innhold/funksjonalitet med sveiping.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 2, Side 7 Informasjonsknappen app-2.1.1a-2
  2 Side 6 Bildet app-2.1.1a-6
  3 Side 12 Informasjonsknapp app-2.1.1a-12
  4 Side 13 Tabelloverskrift (Fravær - Dager - Timer) app-2.1.1a-13
  5 Side 13 Nedtrekksliste for "Merknader" app-2.1.1a-14
  6 Side 13 Nedtrekksliste for "Vedlegg" app-2.1.1a-15

  Kommentar til brudd

  Feilene som er avdekket gjør appen vanskelig å bruke for brukere med nedsatt syn og nedsatt motorikk.

  • Alt innhold og funksjonalitet på skjermbilde skal kunne nås og benyttes ved sveiping og dobbelttrykk når skjermleser er aktivert. Det er unntak for innhold og funksjonalitet som ikke er formålstjenlig å betjene med sveiping.

  4 Resultat Android

  4.1 Alternativt format

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Meningsbærende bilde har ikke tekstalternativ som beskriver bildet.
  Nr Side Element Referanse
  1 Skjerm 2: Meld Fravær blått ! ikon app-1.1.1a-2
  2 Skjermbilde 7: Samtykke – Generelt ! ikon som symboliserer informativ tekst app-1.1.1a-14

  Kommentar til brudd

  Meningsbærende bilde i appen skal ha en alternativ tekst, slik at formålet med eller innholdet i bilde blir presentert for blinde eller svaksynte brukere. I disse tilfellene er det blå utropstegnet tolket som et ikon som viser bruker at dette er viktig informasjon (meningsbærende) og skal derfor ha alternativ tekst.

  4.2 Kontrast

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Liten tekst har kontrast på mindre enn 4,5:1 mot bakgrunnen.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 10: Meldinger - Skriv ny Send til: app-1.4.3a-25
  2 Side 10: Meldinger - Skriv ny Unngå sensitiv informasjon i tekstboks app-1.4.3a-26
  3 Side 14: Innstillinger Logg ut av ID porten knapp app-1.4.3a-1
  4 Side 1: Startside Navn Sølvi Normalbakke app-1.4.3a-2
  5 Side 2: Meld fravær, Side 3: SFO Veilederen skole, Under navn app-1.4.3a-3
  6 Side 2: Meld fravær Erik Normalbakke Dottno app-1.4.3a-4
  7 Side 3: SFO Mandag, kalender, fokus app-1.4.3a-5
  8 Side 3: SFO 19 Boks Fokus app-1.4.3a-7
  9 Side 4: Samtykke – Ikke besvart Status på samtykke knapp app-1.4.3a-10
  10 Side 4: Samtykke – Ikke besvart ikke besvart app-1.4.3a-11
  11 Side 4: Samtykke – Ikke besvart Besvart app-1.4.3a-12
  12 Side 4: Samtykke – Ikke besvart Generelt app-1.4.3a-13
  13 Side 4: Samtykke – Ikke besvart Boks Meldinger app-1.4.3a-14
  14 Side 4: Samtykke – Ikke besvart Boks meld Fravær app-1.4.3a-15
  15 Side 4: Samtykke – Ikke besvart Boks SFO app-1.4.3a-16
  16 Side 4: Samtykke – Ikke besvart Boks Samtykke app-1.4.3a-17
  17 Side 5: Samtykke, Ikke besvart - første i lista Tekst mer informasjon app-1.4.3a-18
  18 Side 7: Samtykke – Generelt Endret Dato app-1.4.3a-20
  19 Side 8: Meldinger - Alle Dato app-1.4.3a-21
  20 Side 8: Meldinger - Alle Meldingstekst app-1.4.3a-22
  21 Side 9: Meldinger, Alle – første i lista Samtale med app-1.4.3a-23
  22 Side 9: Meldinger, Alle – første i lista Tekst i melding app-1.4.3a-24

  Kommentar til brudd

  Det skal være tilstrekkelig kontrast mellom bakgrunn og tekst i appen. Dette gir at brukere med moderat nedsatt syn i større grad kan lese teksten. Dette gjelder også brukere med redusert fargesyn. Tilstrekkelig kontrast gir økt brukervennlighet for alle brukere.

  4.3 Skjema

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling blir oppdaget automatisk, gir feilmelding som ikke blir lest opp med skjermleser.
  Nr Side Element Referanse
  1 Skjermbilde 10: Meldinger - Skriv ny Tekstboks send app-3.3.1a-17
  2 Skjermbilde 9: Meldinger, Alle – første i lista Tekstboks send app-3.3.1a-16
  b) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling blir oppdaget automatisk, gir feilmelding som ikke identifiserer hvor feilen er oppstått.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 3: SFO Kommentarfelt i legg til ny app-3.3.1a-23
  2 Side 3: SFO Tekstboks app-3.3.1a-24
  3 Side 3: SFO Rediger valgt dag app-3.3.1a-3
  4 Side 3: SFO tekstboks app-3.3.1a-5
  5 Side 3: SFO Velg ukedager app-3.3.1a-6
  6 Side 3: SFO fra app-3.3.1a-7
  7 Side 3: SFO til app-3.3.1a-8
  c) Det interaktive elementet får ikke lest opp en ledetekst som identifiserer elementet.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 2: Meld Fravær Pil tilbake, venstre hjørne app-4.1.2a-4
  2 Side 3: SFO ons 21 Kolonne 3 app-4.1.2a-10
  3 Side 3: SFO tor 22 Kolonne 4 app-4.1.2a-11
  4 Side 3: SFO Fre 23 Kolonne 5 app-4.1.2a-12
  5 Side 3: SFO Pil venstre øverst app-4.1.2a-5
  6 Side 3: SFO Pil venstre v kalender app-4.1.2a-6
  7 Side 3: SFO Pil høyre v kalender app-4.1.2a-7
  8 Side 3: SFO Man 19 Kolonne 1 app-4.1.2a-8
  9 Side 3: SFO Tir 20 Kolonne 2 app-4.1.2a-9
  10 Skjerm 1: Startside Tannhjul oppe til høyre app-4.1.2a-1
  11 Skjermbilde 10: Meldinger - Skriv ny + Knapp app-4.1.2a-25
  12 Skjermbilde 7: Samtykke – Generelt Bryter grønn/grå app-4.1.2a-21
  13 Skjermbilde 8: Meldinger - Alle Melding fra Dovydenas Justas app-4.1.2a-22
  14 Skjermbilde 8: Meldinger - Alle Knapp Oppe til høyre, Ny melding app-4.1.2a-23
  15 Skjermbilde 9: Meldinger, Alle – første i lista Knapp, Send app-4.1.2a-24

  Kommentar til brudd

  Feilene som er avdekket gjør skjemaet vanskelig å bruke for alle. Kravene som ikke er oppfylt skal særlig ivareta brukere som er blinde, fargeblinde eller har nedsatt syn, nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon. Feilene gjør også at brukere som benytter hjelpemiddel vil ha vanskelig for å bruke skjemaet.

  • Der obligatoriske skjemafelt blir fylt ut feil, skal det gis en tekstlig feilmelding. Feilmeldingen skal bli lest opp av skjermleser. Feilmeldingen skal identifisere og spesifisere tilstrekkelig hvor feilen er, og hva brukerne må gjøre for å rette feilen.
  • Ved bruk av skjermleser skal interaktive element få lest opp en ledetekst som identifiserer elementet i tilstrekkelig grad. Ledeteksten skal som hovedregel være på norsk, med mindre språket på siden er satt til et annet språk.

  4.4 Tastaturbetjening

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  Kommentar til brudd

  Feilene som er avdekt gjør appen vanskelig å bruke for brukere med nedsatt syn og nedsatt motorikk.

  • Alt innhold og funksjonalitet på skjermbilde skal kunne nås og benyttes ved sveiping og dobbelttrykk når skjermleser er aktivert. Det er unntak for innhold og funksjonalitet som ikke er formålstjenlig å betjene med sveiping.

  5 Om kontrollen

  5.1 Tema

  Formålet med tilsynet er å kontrollere om Tønsberg kommune etterlever lov- og forskriftskrav om universell utforming av ikt, innenfor tema for kontrollen.

  Tilsynet omfattet følgende tema:

  • Alternativt format.
  • Kontrast.
  • Skjema.
  • Tastaturbetjening.

  5.2 Krav

  Oversikt over krav (suksesskriterium) som er testet i kontrollen:

  5.3 Testregler

  Oversikt over testregler som er brukt i kontrollen

  • App 1.1.1a Bilde har alt-tekst som beskriver formålet.
  • App 1.4.3a Det er tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn.
  • App 2.1.1a Nå alt med sveiping.
  • App 2.1.2a Det finnes ingen sveipefeller i skjermbildet.
  • App 3.3.1a Feilmelding til tomme obligatoriske skjemaelement.
  • App 4.1.2a Interaktive element er identifisert.

  5.4 Testingen av appen

  Vi har testet 6 av de 35 suksesskriteria som utgjør minstekravene i forskrifta og vi har brukt 6 testregler.

  Verifikasjonen er gjort ved testing av 14 enkeltsider i appen. Oversikt over testsider går frem av punkt 5.5

  Appen hadde versjon 14.4.2 for IOS og 1.21 for Android.

  Testingen er gjennomført med følgende:

  • Iphone XR, iOS 14.4.
  • Samsung Galaxy S10E, Android 11.
  • Colour Contrast Analyser (CCA).

  Utover dette er appen kontrollert med manuelle metoder. Vi viser ellers til vår tolking av kravene til apper.

  5.5 Enkeltsider som ble testet

  Vi har blant annet testet brukeroppgaver i appen for kommunikasjon mellom virksomheten og sluttbrukeren i et miljø tilsvarende produksjonsmiljøet.

  Vi testet følgende enkeltsider:

  Tønsberg Visma App IOS

  • Side 1 - Startside.
  • Side 2 - Meld fravær (Halling).
  • Side 3 - SFO (Halling).
  • Side 4 - Samtykke – Ikke besvart (Halling).
  • Side 5 - Samtykke, Ikke besvart - første i lista (Halling).
  • Side 6 - Samtykke, Ikke besvart, første i lista - Mer informasjon (Halling).
  • Side 7 - Samtykke – Generelt (Halling).
  • Side 8 - Meldinger - Alle (Jenka).
  • Side 9 - Meldinger, Alle – første i lista (Jenka).
  • Side 10 - Meldinger - Skriv ny (Jenka).
  • Side 11 - Karakterer – Høst (Jenka).
  • Side 12 - Karakterer – Vår (Jenka).
  • Side 13 - Karakterer – St.pkt/Eks. (Jenka).
  • Side 14 - Innstillinger.

  Tønsberg Visma App Android

  • Side 1 – Startside.
  • Side 2 – Meld Fravær (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 3 – SFO (Marthe Normalbakke Dottno).
  • Side 4 – Samtykke – Ikke Besvart (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 5 – Samtykke, Ikke besvart – Første i lista (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 6 – Samtykke, Ikke besvart – Første i lista – Mer Informasjon (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 7 – Samtykke- Generelt – (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 8 – Meldinger-Alle (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 9 – Meldinger, Alle – første i lista (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 10 – Meldinger- Skriv ny (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 11 – Karakterer – Høst (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 12 – Karakterer – Vår (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 13 – Karakterer St.pkt/Eks (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 14 – Innstillinger.

  5.6 Aktivitet under tilsynet

  Tilsynet med Tønsberg kommune omfattet følgende aktiviteter:

  1. Tilsynsvarselet ble sendt 20.04.2021.
  2. Vi fikk tilbakemelding/dokumentasjon fra virksomheten 04.03.2021.
  3. Testing og vurdering av appen opp mot kravene ble gjort i uke 12-16.
  4. Foreløpig rapport og bildedokumentasjon av feil ble sendt 26.05.2021.
  5. Vi mottok kommentarer fra virksomheten 11.06.2021.

  7 Standarden for nettløsninger

  Ved å følge WCAG 2.0 blir nettløsninger tilgjengelige for flere personer med nedsett funksjonsevne. WCAG tar hensyn til at brukerne av nettløsninger har ulike forutsetninger, og dekker følgende:

  • Syn.
  • Kognisjon.
  • Lese- og skrivevansker.
  • Norsk som andrespråk.
  • Motorikk.
  • Hørsel.
  • Epilepsi.
  • Belastningsskader.

  Nettløsninger som følger kravene vil være mer brukervennlige for alle.

  Kravene til nettløsninger går frem av forskriften § 4 første ledd, som sier at nettløsninger skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå A og AA, med tre unntak.

  35 av 61 suksesskriterium er gjort til obligatoriske minimumskrav for nettløsninger som er omfattet av forskriften. Det er gjort unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, som regulerer lyd og video.

  WCAG 2.0 er bygd opp av 4 prinsipp, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterium:

  • Prinsippene beskriver grunnlaget for tilgjengelighet på overordnet nivå. Ifølge prinsippet skal nettløsninger være mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelige og robuste.
  • Retningslinjene er overordnet mål for tilgjengelighet i nettløsninger. Retningslinjene er ikke mulige å teste, men de setter suksesskriteriene i en sammenheng.
  • Suksesskriteriene er konkrete, testbare krav til tilgjengelighet. Suksesskriteriene er teknologinøytrale og vi kan følge de uavhengig av programmeringsspråk og publiseringsløsning.

  I tillegg viser WCAG 2.0 til teknikker med døme på hvordan vi kan oppfylle suksesskriteriene.