Hopp til hovedinnhold

Universell utforming av apper

Alle bruker applikasjoner (apper) på mobil og nettbrett i hverdagen. Mange apper til mobil og nettbrett skal være universelt utformet. For eksempel skal apper for banktjenester, timebestilling og billettkjøp følge kravene til universell utforming.

Kvinne i grønn genser som står og holder en mobil

  Regelverket gjelder for mange apper

  Kravene i regelverket gjelder for nettløsninger. Nettløsninger omfatter både nettsteder og mange apper til nettbrett og mobil. Apper som trenger internettforbindelse for å kunne brukes etter at de er lastet ned, skal følge kravene til universell utforming av ikt.

  Eksempler på dette er appene til Ruter, Vipps, Finn, Avinor, SAS, Posten, Yr, Hotels.com, og apper for mobilbank og administrasjon av mobilabonnement.

  Kravene for apper er WCAG 2.0 og 2.1 for virksomheter i offentlig sektor

  Apper skal følge de samme kravene som nettsteder – 35 minstekrav i WCAG 2.0 og 47 minstekrav i WCAG 2.1 for virksomheter i offentlig sektor.

  Alle kravene trenger ikke være relevante for en bestemt app. Hvilke krav som gjelder i praksis, varierer etter appens funksjonalitet og kompleksitet. Kravene i WCAG gjelder innholdstype, og dersom denne innholdstypen finnes i appen, skal du følge kravet.

  Virksomheter som bruker apper i kontakt med innbyggere og kunder, og leverandører av apper bør ta stilling til og dokumentere hvilke krav eller deler av krav i standarden som ikke er aktuelle.

  Når det gjelder praktisk bruk av WCAG på apper, viser vi til W3C sitt dokument Mobile Accessibility: How WCAG 2.0 and Other W3C/WAI Guidelines Apply to Mobile (engelsk).

  Siste publiserte versjon er fra februar 2015. Nyeste versjon av dokumentet, er W3Cs Editors Draft fra desember 2018.

  Dokumentet viser hvordan WCAG 2.0 er relevant for app, og omtaler hvilke særtrekk du skal ta hensyn til når du bruker WCAG 2.0 på apper eller andre mobile grensesnitt.

  Oversikt over krav i WCAG 2.0 som er mest aktuelle for apper

  Innenfor hvert krav finner du informasjon om aktuelle løsningsforslag og eksempler som er relevante.

  Tolkning og testregler for apper

  Fellestrekket for tilsynets testregler for WCAG 2.0, er at de er innrettet for nettsteder. Tilsynet har ikke publisert tolkning av kravene, sjekklister eller testregler for apper.

  Tilsynets testregler for apper er under utvikling. Inntil videre er disse ikke egnet for mengdetesting, publisering og gjenbruk. De vil bli lagt ut, men det er et stykke frem i tid.

  Tolkningen av kravene og mange av testreglene for nettsteder, er med visse tilpasninger mulige å bruke til å teste universell utforming av apper. Du må ta høyde for at teknologien for apper skiller seg fra teknologien for nettsteder, noe som påvirker hvordan kravet testes.

  Per i dag er det ikke utviklet en felles framgangsmåte for test av apper og universell utforming med teknikker og vanlige feil, verken nasjonalt eller internasjonalt. Vi regner med at det vil komme en felles europeisk testmetodikk for apper, fordi apper også er omfattet av EUs webdirektiv (WAD).

  Se også våre løsningsforslag for mobile løsninger.

  Test appen underveis

  For å sikre at appen blir i samsvar med kravene, er det viktig at du tar høyde for universell utforming fra starten av. Du bør teste og brukerteste appen flere ganger underveis i utviklingen og før ferdigstilling.

  Tilsvarende gjelder når du gjør feilrettinger og videreutvikling av appen.

  Bruk skjermleser til testing

  I motsetning til nettsteder, har du vanligvis ikke har tilgang til kildekoden for appen, med mindre du står for utviklingen. Det er vanlig at koden i apper kompileres før den blir publisert. God kvalitet i kodingen er en forutsetning for at appen skal fungere med skjermleser og annen hjelpemiddelteknologi.

  Vi anbefaler at du tester appen med skjermleser for å undersøke navigasjon, leserekkefølge og om menyer og innhold blir rett lest opp. Dersom appen fungerer bra med skjermleser, er det et tegn på rett kodekvalitet.

  Du bør teste appen både på iOS og Android.

  Tilsynets praksis som gjelder apper

  Tilsynet får relativt få henvendelser som gjelder universell utforming av apper. Vi har testet apper i saker der tilsynet har gitt ikt-faglige uttalelser til Diskrimineringsnemnda.

  Slike uttalelser gir vi på forespørsel fra Diskrimineringsnemnda, i forbindelse med at de behandler klager om diskriminering. Fellestrekket for flere av sakene, er at appene ikke fungerer for synshemmede. Et eksempel på det er klagen som gjaldt Vipps.

  Tilsynet har til nå ikke gjort hverken statusmålinger eller kontroller av apper. Begge deler kommer etter planen til å bli gjennomført i løpet av 2021.

  WAD - WCAG 2.1 og apper

  WCAG 2.1 er nå en del av det norske regelverket gjennom EUs webdirektiv (WAD). Standarden i WAD er EN 301 549, som igjen viser til WCAG 2.1

  En del særtrekk ved applikasjoner er ikke tatt så godt hensyn til i WCAG 2.0. Dette er bedre dekket i WCAG 2.1. Ny versjon av standarden omfatter krav som er mer relevante for berøringsskjerm, gester og å hindre utilsiktet aktivering av innhold.

  Lenkeliste for apper